دکتر سید محمد فیروزآبادی

دکتر سید محمد فیروزآبادی استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سید محمد فیروزآبادی

Dr. Seyed Mohammad Firouzabadi

استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تحریک مغناطیسی مکرر خارج مغزی فرکانس پایین بر بهبود عملکرد حرکتی و قدرت دست مبتلا در سکته مغزی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 14، شماره: 4
2 اثر تشدیدی ناشی از تابش موضعی میدان مغناطیسی کم شدت با فرکانس بسیار پایین بر سیگنال های مغزی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 5، شماره: 1
3 اثرات تمرین کوتاه مدت با ویبره کل بدن بر فعالیت نوروماسکولار عضلات نواحی مهم از لحاظ شکستگی های پوکی استخوان در حداکثر فعالیت ایزومتریک ارادی در زنان جوان سالم (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 9، شماره: 3
4 ارزیابی حداقل مجموعه داده بومی سیستم اطلاعات آزمایشگاه بیوشیمی (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 13، شماره: 4
5 انتخاب مناسب ترین دستگاه کاربر نهایی سیستم اطلاعات بیمارستانی از دید کاربران (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 12، شماره: 5
6 بررسی اثر میدان مغناطیسی با شدت های 2 و 8 میلی تسلا بر تثبیت حافظه فضایی موش بزرگ آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 12، شماره: 1
7 بررسی اثرات میدان های الکترومغناطیس بر پیامدهای سلامت: مطالعه مروری سیستماتیک (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 2، شماره: 4
8 تاثیر تمرین کوتاه مدت همراه با ویبراسیون کل بدن بر فعالیت الکترومیوگرافی عضلات سولئوس و گاستروکنمیوس در زنان جوان سالم (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 8، شماره: 3
9 توزیع حرارتی در برداشت اسکواموس سل کارسینومای پوست با استفاده از الکترپوریشن بازگشت ناپذیر (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 15، شماره: 3
10 مقایسه اثر توانبخشی و درمان ترکیبی دسته بازی و توانبخشی بر سفتی مفصلی دست مبتلا در بیماران دچار سکته مغزی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 16، شماره: 3
11 هم جوشی تطبیقی سیگنال های بیوالکتریک پیشانی و فیزیولوژیکی برای تشخیص احساس (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 17، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر سیگنال ECG شبیه‌سازی شده به‌صورت تحریک الکتریکی بر روی سیگنال HRV (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
2 اثر میدان مغناطیسی50 هرتز پالسی بر پارامترهای غیر همشکل ( فراکتال ) سلول عصبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بررسی آثار میدانهای الکترومغناطیسی بر بافت های زنده و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی
3 اثرافزایش شدت میدان الکتریکی امواج 950 مگاهرتز بر شیب EPSP (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بررسی آثار میدانهای الکترومغناطیسی بر بافت های زنده و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی
4 ارزیابی فنی - اقتصادی و راهکاری برای بکارگیری واحدهای تولیدی پربازده برقی - گرمایشی در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
5 استخراج و ارزیابی اطلاعاتی ویژگی های الکترومایوگرام با استفاده از تبدیل ویولت با شاخص دیویس بولدین بمنظور کنترل ربات (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
6 استخراج و ارزیابی ویژگیهای خطی و غیرخطی سیگنال در هنگام تماسدست HRV دوستان صمیمی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
7 بازنمایی سیگنال صوتی حاصل از تحریک الکتریکی در سیستم های کاشت حلزون شنوایی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
8 برآورد توان چشمه نوردر ترانسفورمر ولتاژ و جریان ترکیبی نوری (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری فناوری اطلاعات و ارتباطات
9 بررسی اثر تحریک الکتریکی میکرو آمپراژ آندال و کاتدال بر پتانسیل جراحت و اندازه سطح زخم در خوکچه هندی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
10 بررسی اسپکتروگرام سیگنال مغزی در فرآیند بازشناسی احساس با استفاده از نرم افزار EEGLAB (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
11 بررسی تاثیر میدانهای الکترومغناطیسی موبایل برروی سر انسان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
12 بررسی تأثیر پارامترهای پیش پالس کاتدی در تحریک انتخابی فیبرهای مایلین دار و استخراج شکل موج جدیدی برای تحریک الکتریکی انتخابی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
13 بررسی تأثیر فاصله بین جفت الکترود بر روی ویژگی های کلینیکی الکترومایوگرام سطحی عضله دوسر بازویی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
14 بررسی تأثیر میدان الکترومغناطیس نوسان دار با فرکانس بسیار پایین در ترمیم زخم پوستی موش های وابسته به مرفین (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
15 بررسی مؤلفه های اصلی سیگنال رفلکس H عضله سولئوس قبل و بعد از تحریک الکتریکی دو قطبی و سه قطبی ستون فقرات انسان (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
16 بررسی مقایسه‌ای تأثیر TENS دو قطبی و سه قطبی ستون فقرات بر منحنی فراخوانی رفلکس H و موج Mh (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
17 بررسی منحنی شدت دامنه رفلکس H و موج Mh قبل و بعد از تحریک الکتریکی سطحی ستون فقرات کمری (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
18 به کارگیری دانش شخص خبره در طراحی سیستم نوروفیدبک افزایش تمرکز به منظورآستانه گذاری خودکار (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران
19 تاثیر فرایند تقویت حافظه کوتاه مدت بابه کار گیری پسخور توان ریتم آلفای مغزی بر زمان عکس العمل تشخیص تصویری (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
20 تأثیر میدان‌های مغناطیسی 217 هرتز پالسی ناشی از گوشی‌های موبایل GSM900 با شدت‌های متفاوت بر روی فعالیت کانال‌های یونی سلول عصبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بیوالکترومغناطیس ایران
21 تأثیر میدان‌های مغناطیسی 50 هرتز سینوسی در محدوده شدت‌های محیطی بر روی فعالیت کانال‌های یونی سلول عصبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بیوالکترومغناطیس ایران
22 تأثیر میدانهای مغناطیسی کم فرکانس بر فعالیت های بیوالکتریک خودبخودی سلول عصبی حلزون (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
23 شبیه سازی الکترومایوگرام سوزنی بیماری Poliomyelitis با استفاده از مدل منبع خطی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
24 طبقه بندی پارامترهای همشکل مرتبط با پتانسیلهای عمل سلول عصبی قبل و بعد از تحریک میدان مغناطیسی50 هرتز پالسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بررسی آثار میدانهای الکترومغناطیسی بر بافت های زنده و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی
25 طبقه بندی سه انقباض کانسنتریک اکسنتریک و ایزومتریک عضله دوسربازویی با استفاده از شبکه FMMNN (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
26 طبقه بندی سیگنالهای پتانسیل برانگیخته بینایی مدوله شده اپتیکی با شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
27 طراحی پایدار ساز نیروگاه شهید رجائی به روش سیستمهای ساختار متغیر (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی برق
28 طراحی و پیاده سازی یک طبقه بندی کننده فازی برای سیگنال الکترومایوگرام (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
29 طراحی و پیاده‌سازی سخت‌افزار القاء کننده میدان‌های مغناطیسی پایدار کم‌فرکانس (217 هرتز پالسی و 50 هرتز سینوسی) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
30 طراحی و ساخت تجهیزات فشار قوی یک ترانسفورماتور ولتاژ نوری 63 Kv (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی برق
31 طراحی وساخت حسگر الکترواپتیکی ترانسفورماتور ولتاژ نوری با چینش وساختار جدید (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
32 طراحی یک ساختار مفهومی برای بازی جدی توانبخشی سالمندان (دریافت مقاله) دومین همایش انفورماتیک پزشکی و هفتمین همایش سلامت الکترونیک و کاربردهای ICT در پزشکی ایران
33 عوامل موثر بر پذیرش دوراپزشکی در بیماران پارکینسون (دریافت مقاله) دومین همایش انفورماتیک پزشکی و هفتمین همایش سلامت الکترونیک و کاربردهای ICT در پزشکی ایران
34 فعال سازی تفکیک شده کانالهای سدیمی و پتاسیمی مدل سلول تحریک پذیر بوسیله شکل موجهای تحریک پیش پالس (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
35 مدل سایبرنتیکی درد و فرایندهای حسی وابسته به حالت در شاخ خلفی نخاع (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
36 مطالعه اثر شدت میدان و فرکانس و زمان در الکتروکموتراپی با شدت میدان پایین و فرکانس بالا بر رده سلولی MCF7 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بیوالکترومغناطیس ایران
37 مقایسه آماری ویژگیهای بدست آمده از سیگنالهای الکترومایوگرام شبیه سازی شده در شرایط سالم و بیماری EDMD (دریافت مقاله) اولین کنفرانس داده کاوی ایران
38 مقایسه سیگنال الکتریکی عضلات تنه بیماران مبتلا به کمردرد مزمن با افراد سالم حین حفظ بار (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران