دکتر علی شریفی زارچی

دکتر علی شریفی زارچی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف

دکتر علی شریفی زارچی

Dr. Ali Sharifi zarchi

دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز افتراقی داده های ریزآرایه برای سه گونه پرنده مهاجر و یک گونه غیرمهاجر به عنوان کاندیداهای پرندگان مهاجر و غیرمهاجر (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 13، شماره: 3
2 ارایه یک روش جدید انطباق چندگانه توالی های دیانای و پروتئین براساس الگوریتم های تکاملی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 16، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A piRNA as a biomarker for the HER۲ status in breast cancer (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
2 Cancer Detection as a First Step of Personalized Medicine Using Circulating microRNAs in Peripheral Blood (دریافت مقاله) اولین کنگره پزشکی شخصی
3 Comparative Expression of microRNAs in Young-Cardiomyocyte and hESC- Cardiomyocytes by bioinformatics methods (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
4 Comparative expression of ncRNAs in Psoriasis Plaque by bioinformatics method (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
5 Expression and function of C۱orf۱۳۲ long-noncoding RNA, in breast cancer cell lines and tissues (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
6 Personalized Breast Cancer Screening Using Circulating MicroRNAs as Potential Biomarker in Whole Blood (دریافت مقاله) اولین کنگره پزشکی شخصی