پویا فرخ نژاد افشار

 پویا فرخ نژاد افشار

پویا فرخ نژاد افشار

Pouya Farokh Nejad Afshar

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.