پروفسور مسعود فلاحی خشکناب

پروفسور مسعود فلاحی خشکناب استاد، مدیر گروه پرستاری دانشگاه علوم توانبخشی و  سلامت اجتماعی، رئیس انجمن علمی پرستاری ایران

پروفسور مسعود فلاحی خشکناب

Prof. Masoud Fallahi-Khoshknab

استاد، مدیر گروه پرستاری دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، رئیس انجمن علمی پرستاری ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.