دکتر محمدرضا بختیارزاده

دکتر محمدرضا بختیارزاده دانشیار گروه علوم دام و طیور- دانشگاه تهران

دکتر محمدرضا بختیارزاده

Dr. Mohammad reza Bakhtiari Zadeh

دانشیار گروه علوم دام و طیور- دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 RNAseq Reveals Novel and Differentially Expressed Isoforms In Native and Commercial Poultry (دریافت مقاله) مجله سلول و تحقیقات مولکولی دوره: 9، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 پیش بینی پروتئینهای متصل شونده به لیپید بر اساس ماشین بردار پشتیبان با استفاده از خصوصیات مربوط به توالیها (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران
2 مقایسه ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی برای طبقهبندی پروتئینهای متصل شونده به لیپید (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران