دکتر علی نجفی

دکتر علی نجفی دانشیار بیوانفورماتیک مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی پژوهشکده سیستم بیولوژی مسمویت‌ها دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله (عج)

دکتر علی نجفی

Dr. Ali Najafi

دانشیار بیوانفورماتیک مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی پژوهشکده سیستم بیولوژی مسمویت‌ها دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله (عج)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 پروفایل ترانسکریپتوم یاخته های گرانولوزای تخمدان گاو در مراحل مختلف فولیکولوژنسیز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 48، شماره: 3
2 تشخیص سریع مولکولی لیستریامنوسیتوژنز به روشPCRبااستفاده از ژن hlyA (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 3، شماره: 2
3 مطالعه فیلوژنتیکی ویروس انفلونزا A،ساب تایپ H5N1 در همسایگان ایران طی سال های2003_2006 (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 4، شماره: 1