دکتر احد نظر پور

دکتر احد نظر پور گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز،  ایران.

دکتر احد نظر پور

Dr. Ahad NazarPoor

گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.