دکتر حسین اصغرپور

دکتر حسین اصغرپور استاد دانشکده  اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

دکتر حسین اصغرپور

Dr. Hossein Asgharpur

استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.