دکتر حسین اصغرپور

دکتر حسین اصغرپور استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

دکتر حسین اصغرپور

Dr. Hossein Asgharpur

استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط قیمت گاز طبیعی و قیمت نفت خام در بازارهای منطقه ای گاز جهان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 2، شماره: 2
2 آثار توسعه مالی و اقتصادی در آلودگی محیط زیست در کشورهای منتخب عضو اوپک: رویکرد هم انباشتگی و حداقل مربعات پویا (DOLS) در داده های تابلویی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 49، شماره: 2
3 آزمون فرضیه بی ثباتی پول فریدمن در ایران: رویکردی نامتقارن از مدل بسط یافته VARMA, GARCH-M (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 7، شماره: 28
4 اثر بی ثباتی تورمی بر رابطه نرخ ارز با تراز تجاری ایران: رویکرد غیرخطی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 10، شماره: 37
5 اثر بی ثباتی درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی ایران با تاکید بر حساب ذخیره ارزی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 7، شماره: 14
6 اثر بی ثباتی نرخ ارز بر رشد اقتصادی تحت رژیم های مختلف ارزی و ساختار مالی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 10، شماره: 3
7 اثر سرمایه انسانی بر صادرات کالاهای صنعتی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 19، شماره: 3
8 اثرات اقتصاد کلان انواع بدهی های دولت در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 8، شماره: 32
9 اثرات تعاملی سیاست های پولی و احتیاطی کلان بر ثبات سیستم بانکی (شواهدی از اقتصاد ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 17، شماره: 61
10 اثرات توسعه اقتصادی و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در کشورهای منتخب عضو اوپک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 2، شماره: 6
11 اثرات رژیم های ارزی بر رشد اقصادی با تاکید بر نقش تورم در ایران: یافته هایی جدید (رهیافت مارکوف - سوئیچینگ) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 12، شماره: 46
12 اثرات نامتقارن تورم بر کسری بودجه در ایران: رویکرد رگرسیون کوانتایل (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 4، شماره: 3
13 اثرات نامتقارن درآمد‌های نفتی بر کسری بودجه دولت در ایران: رویکرد رگرسیون کوانتایل (دریافت مقاله) دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران دوره: 5، شماره: 2
14 ارزیابی اثر بی ثباتی درآمدهای نفتی بر رابطه نرخ ارز با تراز تجاری در ایران: رویکرد غیر خطی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 54، شماره: 1
15 ارزیابی احتمال بقا و ریسک نظام های ارزی در اقتصادهای با نظام پولی لنگرگاه ارزی و هدف گذاری تورمی(رهیافت مدل های دوره ای) (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 7، شماره: 22
16 ارزیابی رفاه اجتماعی و همگرایی رفاه استانهای ایران برای سنجش توسعه مناطق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 12، شماره: 43
17 ارزیابی سیاست های توسعه منطقه ای با استفاده از همگرایی رفاه اجتماعی استان های ایران: کاربرد روش اقتصادسنجی غیرخطی جزء اخلال فضایی (دریافت مقاله) مجله اقتصاد شهری دوره: 2، شماره: 2
18 انتقال اثر نرخ ارز بر قیمت داخلی بازار خودرو ایران با تاکید بر تاثیر سهم واردات از بازار داخلی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 51، شماره: 1
19 اندازه گیری شکنندگی سیستم بانکی ایران بر اساس شاخص BSFI (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 12، شماره: 45
20 اهمیت نسبی کانال های اثرگذاری حجم پول بر شاخص قیمت بازار اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 8، شماره: 2
21 The Evaluation of Suitability of Spatial Error STAR Model for Modeling Convergence of Social Welfare of Iran's Provinces (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 23، شماره: 1
22 برآورد اثرات متقابل میان صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی از کانال تقویت کمی و کیفی نهاده ها؛ رهیافت MS-VAR (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 7، شماره: 28
23 برآورد احتمال وقوع بحران بانکی با نسل دوم سیستم های هشدار زودهنگام: یک مطالعه بین کشوری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 26، شماره: 88
24 بررسی آثار تکانه های سیاست پولی بر بخش مسکن در قالب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (دریافت مقاله) مجله اقتصاد شهری دوره: 3، شماره: 2
25 بررسی آثار نامتقارن سیاست های پولی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران در کوتاه مدت و بلندمدت با استفاده از تکنیک NARDL (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 13، شماره: 50
26 بررسی اثر بحران ارزی بر پویایی‌های تولید ناخالص داخلی: رهیافت مربعات تعمیم‌یافته پانلی (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 7، شماره: 1
27 بررسی اثر تحریم های اقتصادی بر ترکیب شرکای عمده تجاری ایران طی دوره ۱۳۹۲-۱۳۷۱ (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 20، شماره: 79
28 بررسی اثر ثبات سیاسی و دموکراسی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی: رویکرد پانل پویا (SYS-GMM) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 10، شماره: 39
29 بررسی اثر رژیم های ارزی بر جریان توریسم بین المللی در کشورهای خاورمیانه: رهیافت گشتاور تعمیم یافته سیستمی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 14، شماره: 4
30 بررسی اثرات رشد نقدینگی، تورم و رشد نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران: کاربرد روش MIDAS و MF-VAR (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 27، شماره: 107
31 بررسی اثرات فساد بر منحنی زیست‌محیطی کوزنتس مطالعه موردی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 10، شماره: 37
32 بررسی اثرات متقابل سیستم ارزی و تورم بر رشد اقتصادی ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 26، شماره: 104
33 بررسی اثرات نامتقارن شوک های پولی بر قیمت در ادوار تجاری ایران با استفاده از تکنیک مارکوف - سوئیچینگ (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 2، شماره: 7
34 بررسی اثرات نامتقارن شوک های پولی در ادوار تجاری ایران (رویکرد: مدل تعادل عمومی پویای تصادفی) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 8، شماره: 29
35 بررسی اثرتورم برکسری بودجه از بعد هزینه ای و درآمدی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 38، شماره: 2
36 بررسی ارتباط مخارج سلامت دولتی و خصوصی و رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 14، شماره: 2
37 بررسی پویایی رابطه علیت بین قیمت مصرف کننده و قیمت تولید کننده در ایران:کاربرد تبدیل موجک پیوسته (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 20، شماره: 62
38 بررسی تاثیر بدهی خارجی بر رشد اقتصادی ایران (رهیافت مارکوف-سوئیچینگ) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 13، شماره: 46
39 بررسی تاثیر تامین مالی اسلامی و متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانک های خصوصی و دولتی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 8، شماره: 3
40 بررسی تاثیر درآمد بر شادی نیروی کار در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 48، شماره: 1
41 بررسی تاثیرگذاری عوامل کلان اقتصادی بر شاخص قیمت سهام بازار بورس ایران با استفاده از مدل های میانگین گیری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 28، شماره: 95
42 بررسی درجه عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت مصرف کننده در ایران با استفاده از رویکردهای بیزین (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 17، شماره: 36
43 بررسی رابطه علیت گرنجر بین شاخص توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران: با استفاده از مدل غیرخطی مارکوف - سوییچینگ خودتوضیح برداری MS-VAR (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 50، شماره: 4
44 بررسی رابطه بین قیمت سهام و نرخ ارز در کشورهای صادرکننده نفت: رویکرد هم انباشتگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 2، شماره: 4
45 بررسی رابطه علیت بین شاخص توسعه انسانی و رشد اقتصادی در ایران: با رویکرد مدل غیرخطی MS-VAR (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 21، شماره: 2
46 بررسی سناریو های راهبردی سیاست های پولی و مالی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 4، شماره: 15
47 بررسی عوامل تعیین کننده نرخ ارز موثر واقعی در ایران با استفاده از رگرسیون فازی (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 1، شماره: 3
48 بررسی عوامل موثر بر شاخص بحران ارزی تعدیل شده در ایران: رویکرد رگرسیون لاجیت (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 16، شماره: 4
49 بررسی غیرخطی درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات با تاکید بر نقش بی ثباتی تورمی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 5، شماره: 2
50 بررسی کشش قیمتی و وقفه جمع آوری درآمدهای مالیاتی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 39، شماره: 2
51 بررسی مدل پولی تعیین نرخ ارز در کشورهای منطقه MENA:رویکرد هم انباشتگی تابلویی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 16، شماره: 49
52 بررسی مزیت نسبی صادرات کالاهای ورزشی ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 35
53 بررسی میزان موفقیت سیاست حذف صفر از پول ملی در کنترل تورم در کشورهای منتخب (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 26، شماره: 18
54 بررسی نقش کیفیت نهادی بر توسعه صنعت گردشگری پزشکی در ایران: رویکرد پویایی های سیستمی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 7، شماره: 27
55 بررسی نقش مالکیت بانک ها در اثرگذاری اعتبارات بانکی بر رشد اقتصادی با توجه به سطح درآمد استان ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 9، شماره: 34
56 بررسی وضعیت کنونی تحول هوشمند در کلان شهر تبریز (دریافت مقاله) مجله اقتصاد شهری دوره: 5، شماره: 2
57 بررسی همگرایی بازدهی بازار دارایی ها در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 3، شماره: 3
58 بررسی همگرایی رفاه اجتماعی استان های ایران با استفاده از تکنیک غیرخطی استار فضایی (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 4، شماره: 2
59 بررسی همگرایی سطح عمومی قیمت ها بین استان های ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 18، شماره: 70
60 بهره وری صنایع روستایی در استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 4، شماره: 8
61 بهینه سازی سبد سهام در چارچوب ارزش در معرض خطر: مقایسه روش های MS-GARCH و بوت استرپینگ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 5، شماره: 17
62 پیش بینی بحران های بانکی: سیستم هشدار زودهنگام پویا (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 7، شماره: 1
63 پیش بینی قیمت نفت بر اساس مدل های غیرخطی انتقال ملایم و بهینهسازی الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 2، شماره: 3
64 تاثیر فساد اداری بر نرخ پس انداز ناخالص ملی کشورهای منطقه ی MENA رهیافت داده های تابلویی پویا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 1، شماره: 3
65 تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و تامین مالی اسلامی بر بازدهی بانک های خصوصی و دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 14، شماره: 51
66 تاثیر محیط تورمی بر انتقال اثر نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 2، شماره: 2
67 تاثیر مصرف فرآورده های نفتی بر رشد اقتصادی در استان های کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 6، شماره: 17
68 تاثیر نابرابری درآمد بر مصرف بخش خصوصی مطالعه موردی کشورهای منطقه منا (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 17، شماره: 34
69 تاثیر نوآوری بر بی ثباتی سهم بازار در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران (روش LSTR) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 26، شماره: 3
70 تاثیر واردات فناوری و شاغلان آموزش عالی بر صادرات مواد غذایی و آشامیدنی (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 8، شماره: 26
71 تاریخ گذاری بحران های بانکی در کشورهای با درآمد متوسط (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 8، شماره: 1
72 تحلیل انتقادی آراء مفسران در معنا و سبب ضحک در آیه 71 هود (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 17، شماره: 30
73 تحلیل تجربی رابطه بین آلودگی هوا و هزینه های عمومی سلامت: رویکرد داده های تابلویی پویا (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 9، شماره: 31
74 تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر جرم در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 40، شماره: 1
75 تحلیل محتوای کتاب‌های درسی رشتة مطالعات اجتماعی‌ دانشگاه فرهنگیان به لحاظ توجه به تربیت اقتصادی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 24، شماره: 47
76 تعیین سبد بهینه سهام با استفاده از روش ارزش در معرض خطر (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 2، شماره: 4
77 چارچوب سیاست گذاری پولی و مالی مناسب در جهت تحقق هدف گذاری تورم با تاکید بر نحوه مدیریت درآمدهای نفتی در ایران: رویکرد DSGE (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 9، شماره: 2
78 درجه عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی ورزشی ایران: رهیافت الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 10، شماره: 50
79 درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات در ایران با تاکید بر نقش بی ثباتی درآمدهای نفتی (رهیافت غیرخطی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 11، شماره: 37
80 درجه عبور نرخ ارز و آثار تکانه پولی در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی
DOR: ۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۲۲۸۵۹۵۴.۱۴۰۰.۱۱.۴۲.۳.۶ (دریافت مقاله)
فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 11، شماره: 42
81 درجه ی عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات ایران: رویکرد رگرسیون انتقال ملایم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 53، شماره: 2
82 رهیافت پولی به نرخ ارز در کشورهای منتخب حاشیه ی خلیج فارس در مقایسه با کشورهای OECD (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 9، شماره: 2
83 سناریوهای شهر هوشمند برمبنای رویکرد آینده پژوهی شهری:مورد مطالعه کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد باثبات دوره: 3، شماره: 3
84 سنجش مزیت نسبی فعالیت های اقتصادی در استان گیلان: رهیافت مدل اقتصاد پایه و مدل تغییر سهم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی دوره: 4، شماره: 1
85 سهم مسیرهای اثرگذاری سیاست پولی بر شاخص کل قیمت بازار اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 23، شماره: 4
86 شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موثر در شهر هوشمند بر مبنای رویکرد آینده پژوهی (مورد مطالعه: کلانشهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 10، شماره: 1
87 طراحی مدل عامل بنیان برای تعیین استراتژی ایران در تجارت بین المللی گاز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 4، شماره: 1
88 طراحی یک الگوی هشداردهنده زودهنگام بحرانهای ارزی در ایران: رویکردهای لاجیت و مارکوف سوئیچینگ خودرگرسیون برداری (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 14، شماره: 3
89 فراوانی منابع طبیعی سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 13، شماره: 40
90 مطالعه تاثیر شاخص های توسعه ای بر پذیرش و استفاده از فنآوری های ارتباطی و اطلاعاتی ICTs در بین کشورهای منتخب آسیایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 18، شماره: 1
91 مقایسه درجه همگرایی سطح قیمت کالاها با خدمات بین استان‎های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 49، شماره: 3
92 مقایسه ی نقش کیفیت نهادی بر بلای منابع طبیعی در بین کشورهای صادر کننده ی نفت خام (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 6، شماره: 11
93 مکانیسم انتقال غیرخطی سیاست پولی در بخش صنعت: رویکرد مارکوف سوئیچینگ خودتوضیح برداری (MSVAR) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی دوره: 6، شماره: 22
94 نقش بانک ها در مکانیزم انتقال سیاست پولی با تاکید بر ویژگی های سلامت مالی و ترازنامه ای بانک ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 53، شماره: 1
95 نقش بدهی عمومی و رویکرد سیاستی دولت بر توسعه مالی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 21، شماره: 1
96 نقش کانال نرخ ارز در مکانیزم انتقال غیرخطی سیاست پولی در ایران؛ رویکرد (MS-VAR) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 17، شماره: 1
97 وقفه های تولید، سیاستهای پولی و پویایی قیمت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 37، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمون تجربی رهیافت پولی به تراز پرداخت ها: مطالعه موردی ایران در شرایط تحریم پولی بانک مرکزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
2 اثر تغییرات نرخ ارز بر قیمت کالاهای ورزشی وارداتی به ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی و فدراسیون ها با تاکید بر فدراسیون ورزش سه گانه
3 اثر تورم بر کسری بودجه دولت ایران (1391 - 1360) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
4 اثرات نامتقارن کسری بودجه بر تورم در ایران: رویکرد ARDL (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
5 بررسی تاثیر تجارت و مصرف انرژی بر روی تولید در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
6 بررسی تاثیر توسعه فناوری خودرو روی شدت انتشار آلایندهها در زیربخش جادهای (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی انرژی، فناوریهای خودرو، توسعه پایدار
7 بررسی تاثیر مدیریت دانش بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان دانشگاه های کلانشهر تبریز با نقش تعدیل گری ساختار مالکیت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
8 بررسی تاثیر مصرف انرژی و تجارت بر روی توسعه اقتصادی در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
9 بررسی رابطه بین مصرف فرآورده های نفتی و تولید ناخالص داخلی در استانهای کشور (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انرژی
10 بررسی عبور نرخ ارز بر قیمت موادغذایی در ایران: رویکرد ARDL (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
11 بررسی همگرایی سطح قیمتها در صنعت مسکن بیناستانهای ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
12 تاثیر بی ثباتی مالی بر سیکل های تجاری در ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
13 تاثیر تورم بر توسعه مالی درایران:رویکرد ریگرسیون کوانتایل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
14 تاثیر نامتقارن مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران در دوره های رکود و رونق (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
15 تغییرات رقابتی، ساختاری و ملی صادرات محصولات کشاورزی طی برنامه های اول تا سوم توسعه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
16 درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات در ایران: رویکرد رگرسیون کوانتایل (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
17 عبور نامتقارن نرخ ارز بر قیمت سهام در ایران: رویکرد ARDL (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
18 کیفیت محیط زیست، آزادسازی تجاری و فساد اداری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
19 مصرف انرژی های تجدید پذیر، تجارت و رشد اقتصادی (مطالعه موردی: ایران و منتخبی از کشورهای منا) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
20 مقایسه قدرت پیش بینی مدلهای EWMA؛ TGARCH و Monte – Carlo Simulationدر تخمین ارزش در معرضریسک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
21 مقایسه کارایی تعاونی های تولید ماکارونی و بخش خصوصی در ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی