دکتر امیرحسین مزینی

دکتر امیرحسین مزینی دانشیار پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

دکتر امیرحسین مزینی

Dr. amirhossein mozayeni

دانشیار پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی عملکرد بخش سلامت در ایران از منظر عدالت با تاکید بر ملاحظات اسلامی (دریافت مقاله) مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره: 8، شماره: 29
2 ادوار استرس مالی و پیامدهای آن بر رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 18، شماره: 1
3 ارزیابی اثر بهره گیری از فضای مجازی بر بهره وری و کارایی تولید ملی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه توسعه و سرمایه دوره: 5، شماره: 2
4 ارزیابی اثر فضای تورمی حاکم بر اقتصاد کشور بر عرضه وجوه قرض الحسنه (دریافت مقاله) مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره: 10، شماره: 37
5 ارزیابی الگوهای سرمایه گذاری از منظر اسلامی با تاکید بر اقتصاد ایران (دریافت مقاله) مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره: 7، شماره: 23
6 ارزیابی نقش دولت در چالش های زیست محیطی ایران ( رویکرد اقتصاد محیط زیست ) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 10، شماره: 4
7 استرس مالی و رشد بخش های اقتصاد ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران دوره: 8، شماره: 2
8 انحراف نرخ ارز و رژیم‌های تورمی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 6، شماره: 2
9 باز تعریف نقشه راه مدیریت درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران با تاکید بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 17، شماره: 65
10 بازتعریف رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران (رویکرد بخشی استانی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 9، شماره: 30
11 بررسی اثر بهره گیری از قابلیت های فضای مجازی در تحقق توسعه پایدار شهری ایران(رویکرد استانی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 19، شماره: 5
12 بررسی اثر توسعه فضای مجازی بر مشارکت زنان در اقتصاد ایران (مطالعه ی موردی اشتغال زنان و نرخ باروری) (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 10، شماره: 37
13 بررسی اثر فعالیت های غیر رسمی اقتصادی بر آلودگی هوا (برآورد منحنی زیست محیطی کوزنتس) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 16، شماره: 3
14 بررسی اثر گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مخارج خانوارهای ایرانی در حوزه انرژی(رویکرد استانی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران دوره: 13، شماره: 49
15 بررسی اثر نسبی فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر نابرابری جنسیتی (مطالعه بین کشوری بازار کار) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 11، شماره: 2
16 بررسی اثرات متقابل رشد اقتصادی و کیفیت زیست محیطی بر سلامت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 14، شماره: 1
17 بررسی اثربخشی پروتکل کیوتو در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای (از منظر اقتصاد محیط زیست) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی دوره: 3، شماره: 7
18 بررسی روند و ماهیت انحراف نرخ ارز واقعی در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 54، شماره: 1
19 بررسی رویکردهای سرمایه گذاری در صندوق های بازنشستگی: مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تامین اجتماعی دوره: 16، شماره: 1
20 بررسی ناترازی اسمی نرخ ارز در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 22، شماره: 82
21 بررسی و نقد کتاب “Inclusive Growth in Iran’s provinces: Policies and Indicators” (رشد فراگیر در استان های ایران: سیاست ها و شاخص ها) (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 21، شماره: 4
22 بررسی و نقد کتاب ارزیابی اقتصادی طرح ها (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 22، شماره: 2
23 پیشنهاد رویکرد مناسب جهت ارزیابی تبعات اقتصادی-اجتماعی بیماری های همه گیر: مطالعه موردی بیماری کرونا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 13، شماره: 47
24 تاثیر تکانه های نرخ ارز بر روی عملکرد شرکت های فعال حوزه ی انرژی در بورس اوراق بهادار تهران: مطالعه موردی صنایع پتروشیمی و پخش فرآورده های نفتی (دریافت مقاله) نشریه علمی پژوهش های راهبردی بودجه و مالی دوره: 3، شماره: 1
25 تاملی بر نرخ تنزیل اجتماعی و رویکردهای محاسبه و کاربرد آن (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد توسعه دوره: 13، شماره: 52
26 تحلیلی بر چالشهای عملیاتی اقتصاد اسلامی در ایران (دریافت مقاله) مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره: 12، شماره: 42
27 جهش پولی نرخ ارز: مورد ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 0، شماره: 3
28 ضرورت افزایش استقلال بانک مرکزی در اقتصاد ایران از منظر اسلامی با تاکید بر کنترل تورم (دریافت مقاله) مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره: 5، شماره: 16
29 مدیریت بهینه سیاست های کلان اقتصادی (پولی - ارزی)حلقه ی مفقوده درمبارزه با قاچاق کالا و ارز (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد پنهان دوره: 4، شماره: 13
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده از ابزارهای اسلامی در تأمین مالی بخش گردشگری (یک مدل عملیاتی پیشنهادی) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
2 استفاده از ابزارهای اسلامی در تأمین مالی بخشگردشگری (یک مدل عملیاتی پیشنهادی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران
3 امکان سنجی استفاده از صکوک استصناع و مشارکت در تأمین مالی صادرات خدمات فنی و مهندسی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
4 برآورد اثر ایمان بر تخصیص وجوه پس انداز (بررسی تجربی شاغلین بخش غیر دولتی شهر زاهدان) (دریافت مقاله) اولین گردهمایی بین المللی بانکداری و تامین مالی اسلامی «قواعد ایجابی و سلبی تامین مالی اسلامی»
5 بررسی اثر رشد اقتصادی بر آلودگی (مطالعه موردی آلودگی هوا در کشورهای منتخب) (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
6 بررسی تبعات رشد اقتصادی و تخریب زیست محیطی بر سلامت (مطالعه موردی آلودگی هوا) (دریافت مقاله) دومین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت
7 تاملی بر تعاریف اقتصاد دیجیتال و کاربردهای سیاستی آن برای ایران (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانشIKT2019
8 توسعه اقتصادی و کیفیت زیست محیطی (مطالعه موردی ایران) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران
9 رشد اقتصادی و مصرف انرژی در ایران: رویکرد استانی (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه بهینه سازی انرژی
10 ضرورت جلوگیری از انحراف نرخ ارز در اقتصاد ایران در دوره پسا تحریم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
11 نرخ ارز، قیمتهای نسبی و بیماری هلندی(مطالعه موردی کشورهای نفتی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
12 نقش شبکه ملی اطلاعات دربانکداری آینده کشور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت