دکتر رضا واعظی

دکتر رضا واعظی استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر رضا واعظی

Dr. Reza Vaezi

استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی شکل گیری حکمروایی محلی در ایران با روش نظریه-پردازی داده بنیاد ساخت گرا (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 6، شماره: 1
2 آسیب شناسی فرایندهای مدیریت منابع انسانی از منظر انعطاف پذیری : مطالعه ای داده بنیاد در بخش دولتی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 15، شماره: 55
3 اجرای مدل تعالی سازمانی و ارتقای بهره وری نیروی انسانی پژوهشی در شرکت پالایش نفت تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 8، شماره: 19
4 ارائه الگوی حکمروایی در مدیریت پایدار مصرف برق (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 8، شماره: 4
5 ارزیابی پیامدهای اجرایی طرح سامان دهی معاملات املاک و مستغلات کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 4، شماره: 8
6 الگوی تعالی منابع انسانی در سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 6، شماره: 2
7 الگوی توانمندسازی متخصصان سالمند در بخش دولتی با بهره گیری از روش تحلیل تم (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 11، شماره: 40
8 الگوی توسعه سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: بنیاد شهید و امور ایثارگران) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 9، شماره: 4
9 الگوی توسعه منابع انسانی در بخش دولتی استان کرمان در 1404 (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 12، شماره: 43
10 الگوی جامع مبارزه با فساد اداری بر مبنای محیط بومی ایران (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 12، شماره: 45
11 الگوی شایستگی های مدیران منابع انسانی سازمان های دولتی در شرایط جهانی شدن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 29، شماره: 96
12 الگوی کارکردهای مدیریت منابع انسانی کارکنان راکد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 9، شماره: 35
13 الگوی مدیریت سبز برای سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 17، شماره: 68
14 الگوی مدیریت سرمایه انسانی جامعه محور در بخش دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 31، شماره: 103
15 الگوی مشارکت شهروندی در مدیریت دولتی مبتنی بر تعالیم نهج البلاغه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 2، شماره: 3
16 الگوی نقش و ساختار حکمروایی محلی در نظام مدیریتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 11، شماره: 2
17 الگویی برای ارزیابی خط مشی های عمومی در ایران (مطالعه خط مشی مالیات بر ارزش افزوده) (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 8، شماره: 29
18 The Need for Multi-Sectoral Partnerships in the Healthcare of Islamic Developing Countries During the Coronavirus Pandemic (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی تحقیقات سلامت دوره: 10، شماره: 1
19 بحران کرونا: ایران در آینه آزمون: رویکردی تطبیقی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 16، شماره: 62
20 بررسی تولیدات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در پایگاهاستنادی اسکوپوس (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 2، شماره: 5
21 بررسی عوامل موثر بر فرآیند مدیریت دانش در صنعت بانکداری و بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 5، شماره: 15
22 بررسی قراردادهای آفست به عنوان یک ابزار بیمه در راستای ارتقاء امنیت ملی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد دفاع دوره: 6، شماره: 21
23 تبیین الگوی خط مشی دو جانبه گرایی در عرصه مربیگری با رویکرد اکتشاف، انتفاع (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 13، شماره: 46
24 تحلیل شکاف بین طراحی تغییر و اعمال آن با محوریت نظام ذهنی طراحان تغییر (پژوهشی در بخش عمومی) (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 12، شماره: 47
25 تحلیل مضامین عقلانیت در سند چشم انداز توسعه میراث فرهنگی و گردشگری کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 18، شماره: 62
26 تدوین الگوی مطلوب نظام اداری ایران بر مبنای ذهنیت خبرگان دانشگاهی و اجرایی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 35، شماره: 4
27 تعالی خدمات عمومی و شبه پارادایم های مدیریت دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه حکمرانی و توسعه دوره: 1، شماره: 2
28 تولید مشترک ارزش عمومی: راهی برای توسعه جامعه (دریافت مقاله) فصلنامه حکمرانی و توسعه دوره: 2، شماره: 2
29 جایگاه خط‎مشی گردشگری سلامت در توسعه اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر راهبردهای اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 9، شماره: 4
30 جایگاه گردشگری زمین در خط مشی های عمومی ایران با تاکید بر نقش مرحله ی تنظیم دستورکار (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 14، شماره: 54
31 چارچوب ارزیابی اجرای خط مشی خصوصی سازی در صنعت خودرو (مورد مطالعه: شرکت ایران خودرو) (دریافت مقاله) فصلنامه حکمرانی و توسعه دوره: 3، شماره: 1
32 چالش های سیاست گذاری در حوزه گردشگری سلامت ایران مبتنی بر رویکرد تحلیل مضمون (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 13، شماره: 41
33 دستورگذاری مسائل گردشگری در فرایند خط مشی گذاری عمومی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 16، شماره: 55
34 دولت تهی، چالش مدیریت دولتی نوین در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 12، شماره: 42
35 رابطه مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار و سازمان یادگیرنده (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 5، شماره: 14
36 رابطه میان عدالت ادراک شده در تعدیل نیروی انسانی سازمان با احساس گناه کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 28، شماره: 92
37 رصد عوامل موثر بر کاهش اشتیاق کاری اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی ایران (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 12، شماره: 46
38 رهیافت مشارکت چندبخشی؛ الگویی مبتنی بر ایمان برای توسعه زیرساخت های حوزه سلامت در جوامع اسلامی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 7، شماره: 3
39 سرمایه اجتماعی عنصر اساسی سازمان های مدرن (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1387، شماره: 6
40 شناسایی تاثیرات جهانی شدن بر مدیریت دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 9، شماره: 31
41 شناسایی عوامل تسهیلگر تجاری سازی پژوهش های دانش مدیریت دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 9، شماره: 2
42 شناسایی عوامل سازمانی موثر بر اجرای مطلوب سیستم مدیریت دانش (مطالعه موردی شرکت همکاران سیستم) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 1، شماره: 1
43 شناسایی عوامل و موانع برون‌سازمانی دانشگاه در تجاری‌سازی پژوهش‌های علوم انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 30، شماره: 1
44 شناسایی و اولویت بندی الگوهای ارزیابی خط مشی عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 10، شماره: 40
45 طراحی الگوی ارزشیابی عملکرد مدیریت شهری با رویکرد رعایت اصول اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 15، شماره: 1
46 طراحی الگوی حکمرانی شبکه ای در نظام سلامت کشور (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 15، شماره: 58
47 طراحی الگوی شایستگی های مدیران منابع انسانی وزارت نفت در بستر جهانی شدن (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 11، شماره: 41
48 طراحی الگوی مفهومی عوامل پیش برنده و بازدارنده مشارکت شهروندی در نهج البلاغه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 26، شماره: 2
49 طراحی مدل خط مشی گذاری تجاری سازی فناوری نانوبا رویکرد متدولوژی سیستم های نرم (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 5، شماره: 2
50 عوامل اثرگذار بر اجرای خط مشی خصوصی سازی صنعت خودرو (موردمطالعه: ایران خودرو) (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 13، شماره: 45
51 فراتحلیل پیامدهای مسئولیت اجتماعی در سازمان های ایرانی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 15، شماره: 57
52 فراترکیب عوامل درونی و بیرونی و تسهیلگرهای تحول نظام اداری (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 13، شماره: 3
53 قدرت تخصصی یا تبعیت سیاسی در بوروکراسی دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 14، شماره: 1
54 کارکنان راکد در صنعت نفت: چالش های آموزش و توسعه مدیریت منابع انسانی (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 14، شماره: 54
55 کارگزار و مدیریت در رسانه طراز انقلاب اسلامی از دیدگاه رهبران انقلاب اسلامی با تاکید بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 28، شماره: 0
56 مختصات فرهنگ اداری: ارزش های خدمات عمومی در نظام اداری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 13، شماره: 1
57 مدل پاسخگویی سه بعدی: نگاهی متفاوت به پاسخگویی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 6، شماره: 1
58 مدل ساختاری اثربخشی سازمانی: ارزیابی اثر مستقیم و غیر مستقیم عوامل سازمانی و مدیریت دانش در شرکت سایپا (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 5، شماره: 14
59 مدل­سازی عوامل اثرگذار و اثرپذیر در توسعه منابع انسانی بخش دولتی استان کرمان در ۱۴۰۴ (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 10، شماره: 4
60 مطالعه پدیدارشناختی جوهر کارآفرینی عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 1، شماره: 4
61 مطالعه دولت الکترونیک و چابکی در سازمان ثبت احوال استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 19، شماره: 67
62 معیارهای ارزشیابی اساتید در اندیشه دانشجویان پژوهشی در دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 2، شماره: 1
63 مقدمه ای بر مطالعات تطبیقی در مدیریت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 3، شماره: 11
64 منابع انسانی راکد پیشران یا بازدارنده عملکرد سازمان: مروری نظام مند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 11، شماره: 2
65 نظریه فطرت، نظریه رسانه طراز انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 23، شماره: 85
66 نقد مدیریت دولتی و مدیریت توسعه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه حکمرانی و توسعه دوره: 1، شماره: 1
67 نقش رفتار سازمانی مثبت گرا در کاهش سکوت سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 24، شماره: 79
68 واکاوی اجرای سند تحول بنیادین آموزش وپرورش (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 12، شماره: 3
69 واکاوی جایگاه عقلانیت در سند راهبردی توسعه گردشگری کشور (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 8، شماره: 24
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط میان ادراک کارکنان از خطمشیهای سازمانی و پنهانسازی دانش به عنوان متغیر میانجی با خلاقیت کارکنان (سازمان امور مالیاتی کشور) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
2 ارزیابی روش های مشارکت شهروندان در فرایند خط مشی گذاری عمومی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
3 بررسی تطبیقی برنامه ریزی راهبردی کلان اقتصادی بین دو کشور ایران و ترکیه؛ و مقایسه وضعیت موجود آنها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
4 بررسی ساختار سازمانی مطلوب جهت کاهش فساد اداری دربنگاه ها (مطالعه موردی بانک صادرات ایران) (دریافت مقاله) سومین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
5 بررسی شاخص های موثر بر توانمندسازی سالمندان متخصص و مقایسه با متخصصان غیر سالمند (مورد مطالعه: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
6 تحلیل محتوای سیر تاریخی تجاریسازی پژوهش دانشگاهی در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی
7 تحلیل محتوایی تحقیقات تجاری سازی در دانشگاههای کشور (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
8 توانمندسازی و رفتار مشتری مدارانه کارکنان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
9 دولت باز : با نگاهی به جامعه باز و بسته از دیدگاه کارل پوپر (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
10 کدام رویکرد در توانمندسازی کارکنان؟ نگرشی تلفیقی به تئوری های توانمندسازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی
11 کدام رویکرد در توانمندسازی کارمنان؟ نگرشی تلفیقی به تئوری های توانمندسازی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت
12 مروری بر نظریه های توسعه پایدار روستایی با رویکرد نهادی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه
13 نقش رفتار شهروندی سازمانی در بهرهوری کارکنان در بیمارستان های منتخب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
14 واکاوی اجرای سیاست خصوصی سازی، اساسی ترین گام تحول صنعت خودرو (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تحول گرایی در مدیریت