دکتر حسینعلی تاج الدین

دکتر حسینعلی تاج الدین استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حسینعلی تاج الدین

Dr. Hossein Ali Tajeddin

استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات دگرگونی و دگرشکلی بر کانسار سولفید توده ای غنی از طلای باریکا، خاور سردشت، شمال باختر پهنه دگرگونه سنندج – سیرجان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 22، شماره: 87
2 بررسی کانی سازی و میانبارهای سیال ذخیره مس لپه زنک، پهنه البرز مرکزی، ایران (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 30، شماره: 2
3 دگرشکلی، دگرسانی و مطالعه میانبارهای سیال در کانسار طلای کوهزایی میرگه نقشینه، شمال باختر پهنه سنندج- سیرجان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 32، شماره: 4
4 دماسنجی و منشاء سیال کانه ساز در کانسار طلای باریکا، خاور سردشت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 28، شماره: 111
5 رخداد کانی های سولفوسالتی جدید و نادر در کانسار باریکا، شرق سردشت (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 29، شماره: 3
6 زمین شناسی و کانه زایی کانسار طلای اپی ترمال سه بندون، شمال بردسکن، خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 27، شماره: 108
7 زمین شناسی، سنگ نگاری و زمین شیمی سنگ های آتشفشانی و توده های گرانیتوییدی در محدوده کانسار طلا و مس چوران (شمال خاوری سیرجان) (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 11، شماره: 3
8 زمین شناسی، کانی شناسی و مطالعه میانبارهای سیال در کانسار باریت عبدالصمدی، شمال شرق مریوان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 28، شماره: 109
9 سنگ زایی، ژئوشیمی و نقش دگرشکلی در کنترل الگوی پراکندگی عناصر کانه ساز در کانسار سولفید توده ای غنی از طلای باریکا، خاور سردشت، سنندج – سیرجان شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 21، شماره: 83
10 سنگ شناسی و جایگاه تکتونوماگمایی سنگ های آتشفشانی و نفوذی منطقه لک، جنوب باختری بویین زهرا، شمال باختری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 13، شماره: 4
11 شیمی کانی های سولفیدی و سولفوسالتی در کانسار باریت (طلا- نقره) چشمه نقره، زیر پهنه سبزوار، شمال غرب کاشمر (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 30، شماره: 1
12 کانسار مس چاه فرسخ شمالی؛ نمونه ای از کانسارهای سولفید توده ای آتشفشانزاد (VMS) تیپ بشی (Besshi-type) در کمربند فلززایی ترود-چاه شیرین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 13، شماره: 4
13 کانه زایی و مطالعات میانبارهای سیال و ایزوتوپ گوگرد در کانسار شکربیگ، جنوب باختر مهاباد، پهنه سنندج- سیرجان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 26، شماره: 103
14 مراحل تشکیل و تکوین کانسار سولفید توده ای غنی از طلای باریکا، خاور سردشت، شمال باختر پهنه دگرگونه سنندج- سیرجان: بر اساس مطالعه ساخت، بافت و میکروترمومتری سیالات درگیر (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط گسل ها و کانه زایی در کانسار اپی ترمال سیاهوکی ، شمال شهرستان بم (دریافت مقاله) چهل و دومین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین
2 بررسی کانه زایی مولیبدنیوم با سنگ میزبان کربناته در معدن متروکه سرب و روی احمد آباد (شمال شرق بافق) (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
3 جایگاه چینه ای، رخساره های کانسنگی و کانی شناسی کانسار مس چاه فرسخ، جنوب دامغان (دریافت مقاله) سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین
4 زمین شناسی و کانی سازی در کانسار فلزات پایه (-طلا) لک، جنوب بویین زهرا (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
5 زمین شناسی و کانی سازی کانسار فلزات پایه ماهور، شمال شرق بادرود (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
6 زمین شناسی، پاراژنز، آلتراسیون و چگونگی گسترش کانه زایی طلا در رگه های سیلیسی سولفیددار سنگهتی ولکانو - پیرو کلاستیک تئوسن میانی ( جنوب دامغان ) (دریافت مقاله) اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران
7 زمین شناسی، مدلسازی هندسی و تخمین ذخیره کانسار طلای حمزه قرنین، جنوب غرب سقز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی
8 زمینشناسی و ژئوشیمی کانسار طلای سه بندون، شمال بردسکن:نمونهای از کانیسازی طلای اپیترمال در سنگهای افیولیتی (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
9 ژئوشیمی و عوامل کنترل کننده کانه سازی طلا - مس در اثر معدنی دارستان (جنوب دامغان) (دریافت مقاله) دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
10 سنگ شناسی و دگرسانی کانسار چندفلزی ماهور، شمال شرق بادرود (دریافت مقاله) سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین
11 سنگ شناسی و زمین شیمی توده های گرانیتوئیدی و سنگ های آتشفشانی در کانسار مس هفده چنار، شمال شرق پاریز (دریافت مقاله) سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین
12 کانه زایی طلای تیپ کوهزایی در منطقه سقز - سردشت : معیاری برای اکتشاف طلا در سنگهای دگرگونه شمال غرب پهنه سنندج - سیرجان (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
13 کانه زایی یه طلا و انواع آن در محور سقز - پیرانشهر (شمال غرب پهنه دگرگونه - ماگمای سنندج سیرجان) (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
14 مطالعات پترولوژی و ژئوشیمیایی در محدوده معدنی طلای باغو، جنوب دامغان (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
15 مطالعات ژئوشیمیایی کانسار روی (و سرب) انارو، جنوب دامغان (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
16 مطالعه انواع رگه - رگچه های کانه دار در کانسار طلا و مس چوران، شمال شرق سیرجان (دریافت مقاله) سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین
17 مطالعه پهنه های دگرسانی در کانسار مس هفده چنار با استفاده از داده های ماهواره ای ASTER و تجزیه نمونه های صحرایی (دریافت مقاله) سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین
18 مکانیسم تشکیل و پارامترهای کنترل کننده کانه زایی و تمرکز ماده معدنی در کانسار لخشک (دریافت مقاله) چهل و دومین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین