دکتر امین فلامکی

دکتر امین فلامکی دانشیار  مهندسی عمران دانشگاه پیام نور شیراز

دکتر امین فلامکی

Dr. Amin Falamaki

دانشیار مهندسی عمران دانشگاه پیام نور شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.