دکتر زهره ابراهیمی

دکتر زهره ابراهیمی  مرتبه علمی استادیار  مهندسی مکانیک دانشگاه پیام نور شیراز

دکتر زهره ابراهیمی

Dr. Zohreh Ebrahimi

مرتبه علمی استادیار مهندسی مکانیک دانشگاه پیام نور شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.