دکتر میثم تراب مستعدی

دکتر میثم تراب مستعدی Nuclear Science and Technology Research Institute, Tehran-Iran

دکتر میثم تراب مستعدی

Dr. Meisam Torab Mostaedi

Nuclear Science and Technology Research Institute, Tehran-Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی پارامترهای موثر در فرآیند تجزیه قلیایی زیرکن و تعیین شرایط عملیاتی بهینه جهت استحصال زیرکونیم (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 15، شماره: 3
2 استخراج اورانیم از محلول فروشویی سنگ معدن گچین بندرعباس با استفاده از حلال آلی آلامین ۳۳۶ (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 40، شماره: 2
3 اندازه گیری ضریب پراکندگی محوری فاز پیوسته در ستون استخراج ضربه ای دیسک و دونات با استفاده از مدل پراکندگی با ردیاب پرتوزا (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 37، شماره: 2
4 بررسی بازیابی اورانیم از محیط سولفاته توسط غشای مایع توده ای حاوی آلامین ۳۳۶ در کروزن (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 42، شماره: 1
5 بررسی تجربی پارامترهای موثر بر فرایند تجزیه ی گرمایی توریم اگزالات (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 39، شماره: 4
6 ساخت پوشش پلیمری هوشمند به منظور حذف آلودگی های هسته ای اورانیم (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 43، شماره: 4
7 کاربرد روش خاکستری- تاگوچی جهت تعیین شرایط بهینه مرحله فروشویی اسیدی در فرایند ذوب قلیایی زیرکن (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 41، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استخراج با حلال دیسپرسیوم (Dy) در محیط اسید نیتریکی با استفاده از استخراج کننده D2EHPA (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
2 استخراج و جداسازی رنیوم از محلول آبی با استخراج حلالی و اثر سینرژیسم (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
3 استفاده از نانو لول ههای کربنی چند دیواره اصلاح شده در جذب سطحی یون لانتانیوم از محلو لهای آبی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
4 اندازه­گیری موجودی فاز پیوسته در ستون ضربه‌ای دیسک‌و‌دونات توسط فناوری تعیین زمان اقامت با ردیاب پرتوزا (دریافت مقاله) دومین همایش علمی مهندسی فرآیند پالایش و پتروشیمی
5 اندازهگیری ضریب انتقال جرم و اندازه قطره در ستون استخراجی دیسک دونات ضربه ای (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
6 Effect of sintering temperature and postpone hot cross rolling process on physical, mechanical, and microstructural properties of Al/B۴C composite fabricated by hot pressing process (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat۲۰۲۱)
7 Investigation of the effect of the passes of hot cross rolling process on physical, mechanical, and microstructural properties of Al-۳۰ wt. % (B۴C) composite fabricated by hot pressing process (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat۲۰۲۱)
8 Prediction of Maximum Throughput in Pulsed Disc and Doughnut Extraction Columns (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
9 Water Purification from Metal Ions with Modified Polypropylene Non-Woven Fabric Membrane (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
10 بررسی اثر انتقال جرم و خواص فیزیکی سیستم بر وارونگی فاز (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
11 بررسی اندازه میانگین قطرات در ستون استخراج شیبل با حضور نانوذرات سیلیس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی
12 بررسی اندازه میانگین قطره در ستون استخراج میکسر - ستلر هنسون (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
13 بررسی پدیده وارونگی فاز و عوامل موثر بر آن در ستون استخراج پاششی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
14 بررسی تجربی استخراج مولیبدن از محیط سولفاته توسط استخراج کننده های Cyanex272 و D2EHPA (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
15 بررسی تجربی توزیع اندازه قطرات در یک ستون استخراج ضربهای دیسک و دونات (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
16 بررسی تعادل و سینتیک جذب کادمیم از محلولهای آبی توسط پوست لیمو (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
17 بررسی جذب و جداسازی توریم برروی رزین پلی آمیداکسیم با پایه نشاسته سیب زمینی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
18 بررسی رفتار شیشه های بوروسیلیکاتی درتثبیت پسمان های هسته ای (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
19 بررسی ساخت کامپوزیت Al-B4C مورد استفاده در کسک های فلزی هسته ای (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی آزمون های غیرمخرب ایران
20 بررسی سرعت لغزشی در یک ستون استخراج دیسک چرخان نامتقارن (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
21 بررسی فرآیند استخراج اورانیوم از محلول اسیدی با استفاده ازاستخراج کننده سیانکس 301 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
22 بررسی فرآیند عریان سازی توریم از فاز آلی کروزن و D2EHPA (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
23 بررسی کاربرد نانولولههای تیتانیومی در حذف فلزات سنگین از محلولهای آبی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
24 پوشش پلیمری جاذب مواد اکتیو (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پلیمر ایران
25 جداسازی یون ساماریم از محلول های آبی با استفاده از نانو لوله های کربنی چند دیواره اصلاح شده (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
26 جذب یون های سریم و سرب از محیط آبی با استفاده از کامپوزیت معدنی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
27 حذف استرانسیم از محلول های آبی با استفاده از نانو تیتانیای اصلاح شده (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
28 حذف کبالت ازمحلولهای آبی به کمک جذب سطحی روی نانولوله های کربنی چنددیواره (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
29 حذف یونهای کبالت دوظرفیتی از محلول آبی با جاذب پلیمری بهینه شده با ترکیب مونومرهای آکریلونیتریل و آکریلیک اسید (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
30 سنتز جاذب پلی آمیداکسیم برروی نشاسته سیب زمینی و تعیین مشخصات آن (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
31 سنتز و مشخصه یابی مبادله کننده معدنی جدید FexSn(II)ySn(IV)1-x-y/molybdophosphateبررسی جذب یون های استرانسیم و توریم روی آن (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
32 طراحی آزمایشات برای فرآیند خالص سازی اسید بوریک به منظور رسیدن به اسید بوریک با خلوص بالا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
33 مدلسازی تبدیل متان درفرایند رفرمینگ با بخاردرحضور غشاء پالادِیم وبررسی اثر حذف هیدروژن بر بازده واکنش (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
34 مطالعه جذب سطحی یون دیسپرسیوم برروی نانولوله های کربنی چنددیواره اصلاح شده از محلولهای آبی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
35 مطالعه و بررسی پارامترهای هیدرودینامیکی و انتقال جرمی ستون‌های مکانیکی همزن‌دار در فرایند استخراج مایع – مایع (دریافت مقاله) نخستین همایش مهندسی فرآیند در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی
36 مطالعه و بررسی طغیان و اندازه قطره در ستون های ضربه ای (دریافت مقاله) نخستین همایش مهندسی فرآیند در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی
37 مطالعه و بررسی فرآیندهای استخراج واکنش دار (دریافت مقاله) نخستین همایش مهندسی فرآیند در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی
38 مطالعه و بررسی مدل‌های ریاضی انتقال جرمی ستون‌های مکانیکی همزن‌دار در فرایند استخراج مایع - مایع (دریافت مقاله) نخستین همایش مهندسی فرآیند در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی
39 مطالعه و بررسی هلدآپ و سرعت مشخصه در ستون های ضربه ای (دریافت مقاله) نخستین همایش مهندسی فرآیند در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی