دکتر علی جعفریان دهکردی

دکتر علی جعفریان دهکردی دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

دکتر علی جعفریان دهکردی

Dr. Ali Jafarian dehkordi

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 شبیه سازی عددی به منظور بررسی انتقال گرمای مزدوج و ضریب اصطکاک در جریان های ضربانی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 47، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدل تصمیم گیری به منظور انتخاب فرایند پیش تصفیه ی مناسب در سامانه های نمک زدایی اسمزمعکوس آب دریا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نمک زدایی و تصفیه آب
2 بررسی اثر سرعت چرخش پروانه بر توزیع ذرات در یک مخزن کریستالایزر (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
3 بررسی اثرات سرعت باد بر تغییر شکل پرهی توربین بادی محور افقی با روش شبیه سازی عددی (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
4 بررسی تاثیر حضور صفحات شیبدار بر جریان سیال و میزان بازدهی تانک ته نشینی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
5 بررسی تاثیر موقعیت جریان ورودی و حضور بافل بر میزان بازدهی تانک های ته نشینی با استفاده از مدل فاز گسسته DPM (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
6 بررسی ترمودینامیکی نیروگاه بزرگمقیاس خورشیدی مستقیم و غیرمستقیم با هدف تولید همزمان آب و برق (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
7 بررسی ترمودینامیکی و اقتصادی فناوری تولید همزمان شامل سیکل ترکیبی مجهز به سیستم خنککن هوای ورودی و هیبرید نمکزدایی حرارتی/ غشایی (دریافت مقاله) کارگاه بین المللی و همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب
8 تجزیه و تحلیل بخشی انرژی و اگزرژی ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی انرژی
9 تحلیل اقتصادی جهت تعیین ظرفیت و برنامه کاری بهینه سیستم تولید ه مزمان با محرک اولیه موتور گازسوز و همچنینبویلرهای بخار به منظور تأمین برق و حرارت یک واحد صنعتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع
10 شبیه سازی جریان آشفته دو فازی آب -نفت در یک کانال دو بعدی با استفاده از مدل موازنه جمعیت (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
11 شبیه سازی حرکت ذرات و بررسی توزیع آن در لایه مرزی آشفته جریان هوا- ذرات در عبور از یک صفحه تخت عمودی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
12 شبیه سازی دینامیکی رفتار بویلر بازیاب تولید بخار واحد نمک زدایی حرارتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
13 شبیه سازی عددی رژیم جریان حاکم بر تبخیرکننده های لوله عمودی با هدف تصفیه پساب صنعتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
14 شبیه سازی عملکرد لامپهای فرابنفش سقفی درضدعفونی سازی فضاهای بیمارستانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی
15 شبیه سبزی سرعت نشست ذرات برای جریان های آشفته درکانال های تهویه (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران
16 شبیهسازی سردساز لوله ضربانی تک مرحله ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم
17 شبیهسازی عددی آیرودینامیک یک توربین باد محور افقی سایز کوچک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سالانه انرژی پاک
18 شبیهسازی عددی بویلر بازیاب حرارت مقیاس کوچک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم
19 شناسایی ویژگی های شیمیایی- فیزیکی غشاهای کامپوزیتی اسمز معکوس و تاثیر آن بر عملکرد غشا (دریافت مقاله) کارگاه بین المللی و همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب
20 مطالعه تجربی بویلر بازیاب حرارت مقیاس کوچک از نوع تک مسیره و مقایسه نتایج حاصل با مدلسازی آن در نرم افزار تجاری (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک