دکتر سید حمید جلالی نائینی

دکتر سید حمید جلالی نائینی دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سید حمید جلالی نائینی

Dr. Seyed Hamid Jalali-Naini

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز استاتیکی مدولاتور پهنا و فرکانس پالس مبتنی بر حل تحلیلی و عددی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری فضایی دوره: 11، شماره: 1
2 اصلاحی بر مدولاتور پهنا و فرکانس پالس انتگرالی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری فضایی دوره: 14، شماره: 1
3 بهینه سازی مقاوم کنترل وضعیت ماهواره با عملگر تراستر مبتنی بر تابع هدف ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری فضایی دوره: 10، شماره: 4
4 تحلیل فاصله خطای بی بعد ناشی از سیستم کنترل ناکمینه فاز در حضور اثر رادوم و اهداف با مانور (دریافت مقاله) مجله مهندسی هوانوردی دوره: 15، شماره: 1
5 تحلیل فاصله خطای ناشی از نویز در ناوبری تناسبی با بازخورد شتاب برای سیستم مرتبه دوم با استفاده از روش الحاقی بی بعد (دریافت مقاله) مجله مهندسی هوانوردی دوره: 15، شماره: 2
6 تحلیل فاصله خطای ناوبری تناسبی با استفاده از معادلات بی بعدشده با اثر رادوم، اشباع شتاب و بازخورد سرعت زاویه ای بدنه (دریافت مقاله) مجله مهندسی هوانوردی دوره: 14، شماره: 1
7 تحلیل فاصله خطای هدایت تناسبی برای سیستم کنترل دو جمله ای مرتبه بالا در حضور نویز و شتاب هدف (دریافت مقاله) مجله مهندسی هوانوردی دوره: 18، شماره: 1
8 حل تقریبی سرعت لازم در مدل زمین بیضی گون با فرض شتاب گرانش تکه ای خطی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری فضایی دوره: 9، شماره: 3
9 حل تقریبی ماتریس حساسیت با قید بردار سرعت برای شتاب جاذبه خطی با زمان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری فضایی دوره: 4، شماره: 4
10 روابط تقریبی فاصله خطای هدایت تناسبی ناشی از تاخیر زمانی خالص مبتنی بر تحلیل بدترین شرایط (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش و فناوری هوافضا دوره: 7، شماره: 1
11 معادلات هدایت ضمنی در مختصات قطبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری فضایی دوره: 7، شماره: 4
12 هدایت تناسبی با بازخورد شتاب خطی و شتاب زاویه ای خط دید (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری فضایی دوره: 13، شماره: 4
13 هدایت تناسبی با ضریب ناوبری متغیر بر حسب زاویه بردار سرعت نسبی با خط دید و نرخ آن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری فضایی دوره: 13، شماره: 2
14 هدایت حلقه بسته با قید بردار سرعت نهایی با ضریب وزنی متغیر با زمان برای شکل دهی پروفیل دستور شتاب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری فضایی دوره: 2، شماره: 5
15 هدایت فازی مرحله صعود حامل های ماهوارهبرای کاهش اثر باد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری فضایی دوره: 7، شماره: 3
16 هدایت میانی سه بعدی با نقاط گذر متحرک (دریافت مقاله) مجله مهندسی هوانوردی دوره: 14، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بهینه سازی مقاوم کنترل وضعیت ماهواره با عملگر دو وضعیتی تراستر با در نظر گرفتن عدم قطعیت ها (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
2 بیبعدسازی معادلات کنترل وضعیت تک محوره ماهواره صلب با مدولاتور پهنا و فرکانس پالس و کنترلگر PI-D اصلاحشده مبتنی بر روش مشاهدهگر (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
3 قانون هدایت صریح با ضریب ناوبری متغیر (دریافت مقاله) بیست و نهمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران و هشتمین همایش صنعت نیروگاه های حرارتی
4 مروری برمفاهیم پایه درهدایتوسایل هوافضا بخش اول: قوانین هدایت رهگیری (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
5 مطالعه پارامتری قانون هدایت مبتنی بر بلوک اشمیت تریگر (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
6 مطالعه پارامتری هدایت خط دید بهینه در حضور اغتشاش ثابت (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
7 مطالعه دقت و بارمحاسباتی روش توانی درمسیله دوجسم (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
8 هدایت خط دید بهینه با تابع هزینه اصلاح شده (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
9 هدایت رهگیری فاز میانی با الگوریتم ضمنی- صریح (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک