دکتر سعید جلیلی

دکتر سعید جلیلی دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سعید جلیلی

Dr. Saeid Jalili

دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون خودکار نرم افزارهای شی گرا با استفاده از موردهای کاربری و ضوابط OCL (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 5، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه روشی جدید در نقش آبزنی کلاسهای جاوا با استفاده از بلاکهای ساختگی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران
2 ارتقای امنیتی پروتکل ARAN برای مسیریابی شبکه های بی سیم اقتضایی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران
3 ارزیابی آسیب پذیری شبکه های کامپیوتری در برابر حملات جلوگیری از سرویس با استفاده از شبکه های بیزی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
4 ارزیابی روش های تحلیل معماری نرم افزار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
5 ارزیابی کمی سبک های معماری نرم افزار از دید قابلیت اعتماد با رویکرد مدل سازی دیاگرام بلوکی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
6 افزایش بهره وری در تعریف، طراحی، و ساخت پروژه با اتکاء بر محیط های مجازی (دریافت مقاله) اولین همایش روشهای پیشگیری از اتلاف منابع ملی
7 افزایش کیفیت دسته بندی متون با استفاده از کمیته های دسته بندی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
8 انتخاب خصیصه به روش ترکیبی فیلتری - روکشی در دسته بندی متون (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
9 انتخاب سبک معماری نرم افزار با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
10 انتشار داده های عددی با حفظ حریم خصوصی مبتنی بر عملگر ریز تجمیع (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
11 بررسی اثر روابط بین خصیصه های سندها و دست هها در ضابط ههای روش های آماری انتخاب خصیصه در بهبود دسته بندی متون (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
12 پایش و وارسی حین اجرای برنامههای واکنشی با استفاده از منطق زمانی بازهای (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
13 پشتیبانی از جنبههای اولیه با استفاده از فرایند AOUSDP (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
14 تحلیل امنیت یک پروتکل احراز اصالت و تبادل کلید در کاربرد VoIP (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
15 تحلیل نیازها موارد کاربردی با استفاده از بررسی کننده مدل NuSMV (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
16 تحلیل و ارزیابی متدولوژی های طراحی معماری خط تولید نرم افزار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
17 تشخیص برخط ناهنجاری های شبکه VoIP مبتنی بر پروتکل SIP/RTP با استفاده از فاصله ماهالانوبیس (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
18 تشخیص ترافیک غیرعادی شبکه با استفاده از ماشین های بردار پشتیبان تک کلاسی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
19 تشخیص خطا در عملیات گرفتن قطعه توسط ربات مونتاژ کننده با استفاده از روش درخت تصمیم گیری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس داده کاوی ایران
20 تشخیص زاویه نورپردازی در تصاویر چهره با رویکرد یادگیری قوانین تصمیم گیری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس داده کاوی ایران
21 تشخیص نفوذ به شبکه های کامپوتری با رویکرد یادگیری دسته بند فاز (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
22 تشخیص نفوذ به شبکه های کامپیوتری با روش MMF یک روش مبتنی بر یادگیری دسته بند فازی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
23 تعریف و بررسی نامتغیرهای امنیتی روی توصیف ماشین حالت پروتکل های رمزنگار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انجمن رمز ایران
24 توصیف و تحلیل سیاست های امنیتی با روش منطق توصیفیALCQI(D (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
25 تولید داده آزمون با استفادهاز UML و ضوابط OCL (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
26 جداسازی هرز نامههای متنی یک رویکرد مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و روش دسته بندی SVM (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران
27 حفاظت و ازمون نرم افزار در برابر خطا با استفاده از دنباله فراخوانی های سیستمی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
28 دانش نگار: حاشیه نویسی خودکار اسناد وب با رویکرد هستان شناسی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
29 دسته بنددی متون با رویکرد الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
30 دسته بندی متون به روش مرکزیت کلاسی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
31 راستی آزمایی برنامه های حساس به ایمنی با رویکرد منطق زمانی رویدادگرای بی درنگ (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
32 راستی آزمایی به کمک تکنیک های پایان پذیری در مدل سیستم های بازنویسی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
33 راستی آزمایی حی ناجرای برنامه های واکنشی بی درنگ با رویکرد منطق بی درنگ (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
34 روشی برای تشخیص زاویه نورپردازی در تصاویر چهره مبتنی بر الگوریتم‌های توسعه ‌یافته بیز (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
35 روشی برای کاهش آسیب پذیری نرم افزار در مقابل تکثیر غیر مجاز با روش نقش آ بزنی گراف پویا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران
36 روشی جهت بهبود مقاومت سرویسگرها در برابر حملات جلوگیری از سرویس (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
37 روشی صوری برای تحلیل پیکربندی حفاظ های توزیع شده (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
38 رویکرد تولید آزمون مبتنی بر روشهای رسمی برای وارسی درستی نرمافزار (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
39 رویکردی برای ایجاد یک محیط همکاری مجازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
40 رویکردی برای وارسی پویا و مبتنی بر منطق سیستمهای توزیعشده (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
41 رویکردی برای وارسی پویای نفوذ به برنامه با استفاده از حساب رخداد (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
42 رویکردی مبتنی بر شبکه پتری و منطق زمانی برای طراحی پایشگر مبتنی بر توصیف برای ارتباطات پیامی مطمئن (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
43 رویکردی مبتنی بر شبکههای پتری برای توصیف و طراحی پایشگر سیاستهای امنیتی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
44 رویکردی مبتنی بر شبکههای پتری و حساب رخداد برای تحلیل ایمنی رفتار نرمافزار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
45 سیستم بازیابی معنایی دانا با رویکردهستان شناسی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
46 سیستم معناسازی مبتنی بر واژهستان شناسی سامان (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
47 شناسایی فعالیت های نفوذی درسطح برنامه ها (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
48 طبقه بندی و ارزیابی روشهای مبتنی بر سناریو در تحلیل معماری سیستمهای نرم افزاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
49 کشف سناریوهای نفوذ به شبکه های کامپیوتری با استفاده از بررسی کننده مدل SPIN (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انجمن رمز ایران
50 کشفقواعد حاکم بین دادهها در پایگاهداده با استفاده از رویکرد منطق استقرائی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
51 کنترل ازدحام در شبکه های کامپیوتری مبتنی بر TCP-Westwood با استفاده از کنترلگرAQM-PI (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
52 گمنام سازی داده های غیرعددی به روش تبدیل فضا (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
53 مدرس مجازی هوشمند (دریافت مقاله) دومین همایش آموزش الکترونیک
54 مدلی برای ارزیابی کمی میزان مقاومت روش های نقش آب زنی نرم افزار (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
55 مدیریت امنیت اطلاعات در استفاده از عامل های متحرک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
56 معماری سیستم تشخیص نفوذ مقاوم در برابر حمله (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انجمن رمز ایران
57 معیارهایی برای ارزیابی سطح جنبهگرایی روشهای مهندسی نرمافزار (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
58 نهان نگاری و نقش آ بزنی برنام ههای جاوا با رویکرد متدهای ساختگی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
59 وارسی پیکربندی اجزاء نرم افزاری شبکه در برابر سیاست های امنیتی سطح بالا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
60 وارسی سیاست های کنترل دستیابی به سرویس های شبکه با روش منطق توصیفی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
61 وارسی مدل ضربان ساز قلب با استفاده از اوپال (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
62 وارسی مدل کیسه هوای خودرو با رویکرد منطق درخت محاسباتی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
63 وارسی ویژگی های زمانی پروتکل های امنیتی با رویکرد منطق زمانی PS-LTL (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
64 یادگیری الگوهای روش های نقش آب زنی نرم افزار به منظور ارزیابی کمی میزان نهفتگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس داده کاوی ایران
65 یادگیری فعال با اسناد برچسب دار و بدون برچسب در دسته بندی متون (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
66 یک الگوریتم تکاملی کوانتومی با عملگر به روزرسانی مقید برای حل مسایل بهینه سازی ترکیبیاتی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران