دکتر لیلی پناغی

دکتر لیلی پناغی بهداشت خانواده، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

دکتر لیلی پناغی

Dr. Leili Panaghi

بهداشت خانواده، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.