دکتر حسن قلی پور

دکتر حسن قلی پور استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

دکتر حسن قلی پور

Dr. Hassan Gholipour

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.