دکتر علیرضا مسلم

دکتر علیرضا مسلم دانشیار بیهوشی گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر علیرضا مسلم

Dr. Ali Reza Moslem

دانشیار بیهوشی گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Administration of orexin receptor ۱ antagonist into the rostral ventromedial medulla increased swim stress-induced antinociception in rat (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 19، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An overview of recombinant human serum albumin purification methods (دریافت مقاله) همایش ملی دانشجویی گیاهان دارویی و طب مکمل
2 تخلیص آنتی بادی پلی کلونال: مقایسه دو روش کروماتوگرافی تمایلی و کروماتوگرافی تعویض یونی (دریافت مقاله) همایش ملی دانشجویی گیاهان دارویی و طب مکمل
3 مقایسه اثر زعفران و دیازپام در کاهش اضطراب قبل از عمل جراحی هرنیورافی (دریافت مقاله) همایش ملی دانشجویی گیاهان دارویی و طب مکمل