دکتر ابوطالب محمدی

دکتر ابوطالب محمدی

دکتر ابوطالب محمدی

Dr. Abotaleb Mohammadi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازسازی تغییرات شبکه هیدروگرافی پیرامون دماوند براساس داده های مورفومتری و رسوب شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 11، شماره: 2
2 تحلیل مورفولوژی برخان های غرب لوت با استفاده از خصیصه های مورفومتری (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 6، شماره: 1
3 دماوند، آنتی سیکلون ارضی حوضه هراز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 52، شماره: 2
4 مطالعه شرایط محیطی دریاچه های پلویال ایران با استفاده از شواهد رسوبی (مطالعه موردی: کلوت های بیابان لوت( (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 48، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی بافت و کان یشناسی رسوبات عهد حاضر، زیر گدازه های منطقه پلور، ناحیه دماوند (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
2 پدافند غیر عامل در کشورهای مختلف (معرفی راهبردهای پدافند غیر عامل (دریافت مقاله) دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا
3 نقش انسان در وقوع جریان های سیلابی مخرب شهرماسوله (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی