دکتر رضا پاشا

دکتر رضا پاشا دانشیار گروه روان شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر رضا پاشا

Dr. Reza Pasha

دانشیار گروه روان شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Comparison of the Effects of Happiness and Mindfulness Training on Parenting Self-Efficacy in Mothers of Anxious Preschool Children (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 8، شماره: 11
2 Association of Quit Addiction Self-Efficacy, Social Support, and Perceived Stress Through the Mediation of Self-Control among Addicts Treated with Methadone (دریافت مقاله) مجله انسان، محیط زیست و ارتقاء سلامت دوره: 7، شماره: 2
3 اثر بخشی نظریه ذهن وتحلیل رفتار کاربردی در کاهش رفتارهای نامطلوب کودکان دارای اختلال بیش فعالی/نقص توجه (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 13، شماره: 3
4 اثر شرکت در کارگاه قبل از ازدواج آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی در زوجین دانشجو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه تربیتی دوره: 15، شماره: 62
5 اثربخشی درمان رفتاری– شناختی بر نگرش به روابط فرازناشویی و خشونت در زنان مبتلا به طلاق عاطفی (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 15، شماره: 5
6 اثربخشی «مداخله روانشناسی مثبت» بر بهزیستی اجتماعی در نوجوانان پسر مبتلا به اختلال سلوک در کانون اصلاح و تربیت اهواز (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 11، شماره: 1
7 اثربخشی ACT بر راهبردهای کنترل فکر در افراد PTSD ناشی از جنگ (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 8، شماره: 30
8 اثربخشی آموزش ادراکی حرکتی بر اختلال ریاضی و اضطراب امتحان در دانش آموزان دبستانی دارای اختلال یادگیری شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 18، شماره: 63
9 اثربخشی آموزش اصلاح رفتار مادران بر میزان رفتارهای نامطلوب کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/ نقص توجه (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 17، شماره: 1
10 اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر کاهش تکانشگری نوجوانان مبتلا به اختلال سلوک در کانون اصلاح و تربیت اهواز (دریافت مقاله) نشریه پرستاری کودکان دوره: 9، شماره: 1
11 اثربخشی آموزش مثبت نگری بر خودشفقتی و تنظیم هیجان در مردان وابسته به مواد (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 7، شماره: 1
12 اثربخشی آموزش هوش افزایی مبتنی بر نظریه هوش های چندگانه گاردنر بر مطلوبیت اجتماعی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دهم شهر اصفهان (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 7، شماره: 51
13 اثربخشی توان بخشی شناختی پس از دارودرمانی بر کارکردهای اجرایی مغز و علایم رفتاری کودکان مبتلا به اختلال ADHD شهر اهواز (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 6، شماره: 3
14 اثربخشی توانبخشی شناختی پس از دارودرمانی بر حافظه فعال، انتقال توجه و علائم رفتاری کودکان مبتلا به اختلال ADHD شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 14، شماره: 55
15 اثربخشی توانبخشی شناختی در مقایسه با توانبخشی شناختی پس از دارو درمانی بر کارکردهای اجرایی مغز کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی- بیش فعالی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 22، شماره: 1
16 اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر دشواری در تنظیم هیجان و نشخوار فکری در زنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 23، شماره: 2
17 اثربخشی طرح واره درمانی بر روابط فرازناشویی و خشونت خانگی در زنان درگیر در طلاق عاطفی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 23، شماره: 3
18 اثربخشی طرح واره درمانی بر روابط فرازناشویی و خشونت خانگی در زنان درگیر در طلاق عاطفی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 23، شماره: 3
19 Barriers and Facilitators of Psychological Empowerment in Chronic Pain Management: A Grounded Theory Approach (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی پیشگیری از دردهای عضلانی اسکلتی دوره: 6، شماره: 1
20 Comparative Effect of Behavioral Activation Treatment for Depression and Acceptance and Commitment Therapy Matrix on the Depression of College Students (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی عصبی روانشناسی دوره: 5، شماره: 2
21 Comparison of Effectiveness of Mindfulness and Happiness Training in Promoting Parent-Child Interaction Case Study: Mothers of Anxious Preschool Children in Shahrekord city, Southwest of Iran, 2018 (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی تحقیقات سلامت دوره: 9، شماره: 1
22 Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Domestic Violence and Attitude to Life of Women With Emotional Divorce (دریافت مقاله) مجله آرشیو علوم بهداشتی دوره: 11، شماره: 4
23 Effectiveness of Mind Simulation on Psychological Symptoms and Mental Capabilities in Adults who Stutter (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی عصبی روانشناسی دوره: 7، شماره: 2
24 Effectiveness of Reality Therapy Based on Choice Theory on Marital Intimacy and Satisfaction (دریافت مقاله) مجله مامایی و بهداشت باروری دوره: 8، شماره: 2
25 The Effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy on Marital Intimacy and Identification of the Basic Psychological Needs among Couples Referring to Counseling Centers (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی عصبی روانشناسی دوره: 5، شماره: 4
26 The Effectiveness of Mind Simulation on Psychological Symptoms and Mental Capabilities of Adults Suffering from Stuttering (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم رفتاری دوره: 14، شماره: 4
27 The Relationship between Health Beliefs and Family Functioning with Drug Attitudes among High School Students in Lali city, Khuzestan Province, Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 8، شماره: 10
28 بررسی توصیفی خشونت خانگی و رابطه آن با نیمرخ روانی زنان متاهل (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 7، شماره: 24
29 بررسی کلمات پرکاربرد زمینه ای برای تدبر و تفکر در آیات قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر و فرهنگ دوره: 2، شماره: 1
30 بررسی مبانی نظری و پژوهشی تعامل بین دانش آموز - معلم - محتوا در آموزش غنی شده به وسیله شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 5، شماره: 2
31 بررسی مشکلات اجرایی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از نظر مدیران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آینده پژوهی و سیاستگذاری دوره: 3، شماره: 1
32 بررسی موانع استفاده از فن آوری اطلاعات ازدیدگاه معلمان در مدارس متوسطه اول شهرستان آمل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 3، شماره: 3
33 پیش بینی وسوسه مصرف معتادین تحت درمان با متادون بر اساس عوامل فردی و محیطی (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 9، شماره: 5
34 تاثیر آموزش ابراز وجود بر عزت نفس، اضطراب اجتماعی و قاطعیت دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 3، شماره: 4
35 تاثیر آموزش به شیوه کند و کاو فلسفی بر خلاقیت دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه تربیتی دوره: 15، شماره: 61
36 تاثیر الگوی انگیزشی انتظار- ارزش بر انگیزش تحصیلی درونی و بیرونی، اشتغال آموزشی، و عملکرد تحصیلی درس ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 5، شماره: 2
37 تاثیر روش تدریس ساختن گرایی بر خلاقیت در دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 5، شماره: 2
38 تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره متوسطه از نظر میزان توجه به مسایل سیاسی در شهرستان آمل در سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۶ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 3، شماره: 3
39 رابطه بین اشتراک دانش و گرایش به نوآوری سازمانی در دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 3، شماره: 1
40 راهکارهای دستیابی و افزایش همدلی و همزبانی بین مردم و مسیولین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آینده پژوهی و سیاستگذاری دوره: 4، شماره: 1
41 شناسایی رابطه مدیریت دانش و نوآوری با عملکرد سازمانی در آموزش و پرورش استان سمنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 6، شماره: 2
42 عوامل بروز خشونت از منظر قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 4، شماره: 1
43 مقایسه اثربخشی آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی با آموزش تنظیم هیجان بر کاهش هیجان خواهی و خودآسیب رسانی در نوجوانان مستعد اعتیاد ساکن در مراکز شبه خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 16، شماره: 61
44 مقایسه اثربخشی آموزش های شناختی رفتاری و ادراک حرکتی بر اختلال ریاضی در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 21، شماره: 3
45 مقایسه اثربخشی بازی درمانی انفرادی و گروهی بر رفتارهای مقابله ای در دانش آموزان دبستانی با اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 7، شماره: 2
46 مقایسه اثربخشی دارودرمانی و توانبخشی شناختی بر حافظه فعال کودکان مبتلا به اختلال ADHD شهر اهواز (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 6، شماره: 5
47 مقایسه اثربخشی درمان های شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی و پذیرش و تعهد بر استرس ادراک شده در زنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 12، شماره: 35
48 مقایسه اثربخشی روش های تحلیل رفتار متقابل و ایماگوتراپی بر بهبود مهارت های ارتباطی، حل تعارض و حساسیت به طرد زوجین شهرستان مسجد سلیمان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 21، شماره: 81
49 مقایسه اثربخشی کلاس درس معکوس و کلاس درس مبتنی بر شبکه های اجتماعی، بر خلاقیت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 16، شماره: 2
50 مقایسه اثربخشی کلاس درس معکوس و کلاس درس مبتنی بر شبکه های اجتماعی، بر خلاقیت و یادگیری خود راهبر هنرجویان هنرستان های پسرانه شهرستان آبدانان (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 11، شماره: 2
51 مقایسه اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری و دارو درمانی (فلوکستین) بر علائم اختلال وسواس-اجبار (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 10، شماره: 1
52 مقایسه اثربخشی معنا درمانی و رفتار درمانی دیالکتیکی بر سلامت عمومی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 5، شماره: 1
53 مقایسه باورهای هوشی و بلوغ هیجانی دانش آموزان دختر و پسر متوسطه دوم شهر ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه تربیتی دوره: 14، شماره: 59
54 مقایسه عزت نفس، ابراز وجود، بهزیستی روانی و افسردگی بین دختران دبیرستانی واجد و فاقد والدین شهر آبادان (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 65، شماره: 3
55 مقایسه ی اثربخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد به روش ماتریکس با درمان فعال سازی رفتاری گروهی بر افسردگی وکیفیت زندگی دانشجویان افسرده (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 23، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر تنظیم شناختی هیجان در زنان مطلقه شهرستان آبادان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره،تعلیم و تربیت
2 اثربخشی آموزش شناختی-رفتاری در بهزیستی روانشناختی مادران کودکان دچار اختلال جسمی-حرکتی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی توانمندسازی فردی اجتماعی افراد با نیازهای ویژه
3 اثربخشی آموزش شناختی-رفتاری در مادران افسرده خو کودکان دچار اختلال جسمی-حرکتی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی توانمندسازی فردی اجتماعی افراد با نیازهای ویژه
4 اثربخشی درمان ماتریکس بر امید به زندگی، نشخوار فکری و ولع مصرف در افرادوابسته به شیشه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی و علوم انسانی
5 ارائه الگوی ساختاری اشتیاق کاری بر اساس تعارض کار-خانواده با نقش میانجیگری اخلاق حرفه ای و حمایت سازمانی در معلمان مقطع ابتدایی شهر اهواز (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت
6 The relationship of identity styles, entrepreneurship and creativity with self-efficacy of clients of Tomorrow Sunrise Social Work Clinic, Haftkel City (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
7 بررسی رابطه بین سلامت روان بر مزاج های چهارگانه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اهواز (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
8 بررسی رابطه بین گرایش به رفتارهای پرخطر با سرمایه اجتماعی با واسطه گری پنج عامل شخصیت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
9 بررسی رابطه ساده و چندگانه سلامت روانی و میزان رضایت شغلی در پرستاران دانشگاه علوم پزشکی اهواز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی
10 بررسی رابطه سبک های هویت، کارآفرینی و خلاقیت با خودکارآمدی مددجویان کلینیک مددکاری طلوع فردا شهرستان هفتکل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
11 بررسی رابطه کارآفرینی و خلاقیت با خودکارآمدی مددجویان کلینیک مددکاری طلوع فردا شهرستان هفتکل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
12 پیش بینی وسوسه مصرف مواد با توجه به الگوهای ارتباطی خانواده و خودکنترلی در معتادین تحت درمان با متادون (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی انجمن روانشناسی خانواده ایران: خانواده در عصر ما
13 تاثیر تفکر مثبت مذهب محور بر تعارضات زناشویی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
14 رابطه بخشودگی و رضایت زناشویی با صمیمیت در بین زنان متاهل شهر دزفول (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
15 رابطه بین کیفیت زندگی و تاب آوری با امید به زندگی در بیماران سرطانی بستری در بیمارستان گلستان شهر اهواز (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
16 رابطه سبکهای هویت با خودکارآمدی در مددجویان کلینیک مددکاری طلوع فرداشهرستان هفتکل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
17 مقایسه بهزیستی روانی و افسردگی دختران دبیرستانی واجد و فاقد والدین (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
18 مقایسه سبک های یادگیری و انگیزه پیشرفت بین دانش آموزان دختر رشته های مختلف مقطع متوسطه شهر دزفول (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
19 مقایسه سبک های یادگیری، باورهای خودکارآمد و انگیزه پیشرفت بین دانش آموزان دختر رشته های مختلف مقطع متوسطه شهر دزفول (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
20 مقایسه سلامت عمومی و افسردگی بین مزاج های مختلف در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اهواز (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، علوم تربیتی و روانشناسی
21 مقایسه سلامت عمومی و افسردگی بین مزاج های مختلف در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
22 مقایسه عزت نفس و ابراز وجود دختران دبیرستانی واجد و فاقد والدین (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
23 مقیاسه مقیاس عشق در زنان بارور و نابارو شهرستان ایذه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی