دکتر بهمن نجاریان

دکتر بهمن نجاریان استاد تمام دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر بهمن نجاریان

Dr. Bahman Najarian

استاد تمام دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.