دکتر علی کمندی

دکتر علی کمندی استادیار دانشکده علوم مهندسی- دانشگاه تهران

دکتر علی کمندی

Dr. Ali Kamandi

استادیار دانشکده علوم مهندسی- دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.