دکتر هادی امیری

دکتر هادی امیری ستادیار دانشکده علوم مهندسی- دانشگاه تهران

دکتر هادی امیری

Dr. Hadi Amiri

ستادیار دانشکده علوم مهندسی- دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.