دکتر خدیجه حاجیان

دکتر خدیجه حاجیان استادیار مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر خدیجه حاجیان

Dr. Khadijeh Hajiyan

استادیار مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی ظرفیت های زبان و ادبیات فارسی درترویج ارزشهای انقلاب اسلامی درتاجیکستان و افغانستان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 16، شماره: 30
2 تاملی زبانی در مضمون و شگردهای مضمون سازی در شعر فارسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 8، شماره: 2
3 خرقه سوزی در شعر حافظ (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 10، شماره: 34
4 خماری زاهد یا خوشخویی دردکشان؛ بررسی و تحلیل بیتی بحث برانگیز از حافظ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 6، شماره: 11
5 زمینه‌ها و ظرفیت‌های زبان و ادبیات فارسی در هم‌گرایی منطقه‌ای کشورهای حوزۀ تمدن ایران فرهنگی مطالعۀ موردی: افغانستان و تاجیکستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فرهنگ و هنر آسیا دوره: 2، شماره: 1
6 نگاهی به سیر تاریخی و موضوعی مقالات حافظ پژوهی از آغاز تا سال 1390 (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 16، شماره: 31
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی و تحلیل بازتاب وقف و نذر ، دو خیر ماندگار، در ضرب المثلهای فارسی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی خیر ماندگار
2 بررسی و تحلیل همسویی اندیشه های ابن سینا، سهروردی و حافظ شیرازی خوانشی مشایی و اشراقی از شعر حافظ (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی