دکتر داود کیاکجوری

دکتر داود کیاکجوری دانشیار ، گروه مدیریت ، واحد چالوس

دکتر داود کیاکجوری

Dr. Davood kiakojouri

دانشیار ، گروه مدیریت ، واحد چالوس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابعاد مدل فرهنگ سازمانی بر عملکرد کارکنان بانک توسعه و تعاون (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 12، شماره: 4
2 ارائه الگوی بهسازی آموزش رفتار سازمانی براساس مولفه های شناختی رفتاری: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 10، شماره: 1
3 ارائه الگوی تصمیم گیری اخلاقی مدیران سیاسی در سازمان های مردم نهاد (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 4، شماره: 4
4 ارائه مدل سرمایه روانشناختی مبتنی بر توسعه کارآفرینی در سازمان های آموزش محور به روش تحلیل مضمون (دریافت مقاله) مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی دوره: 10، شماره: 1
5 ارائه مدل کیفی رقابت پذیری شرکت های تعاونی بر مبنای اصول تعاون با رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 9، شماره: 4
6 ارائه مدلی به منظور شناسایی سبک رفتار سیاسی مدیران در بخش خصوصی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 20، شماره: 2
7 اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت رفتار سازمانی با تاکید بر اصول و ارزشهای اخلاقی در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 15، شماره: 2
8 Explaining the Causes and Contexts of the Formation of Organizational Insentience in the Red Crescent Society of Tehran (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 15، شماره: 1
9 Identifying and examining the internal relationships between accounting management factors in imam khomeini university of marine sciences (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی تحقیقات در مهندسی صنایع دوره: 10، شماره: 3
10 Presenting a Model of Organizational Insentience in the Red Crescent Society (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 13، شماره: 3
11 بازنمایی فضای انتزاعی گفتمانهای استعاری روسای جمهور ایران در رقابتهای انتخاباتی (از گفتمان سازندگی تا گفتمان اعتدال) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 5
12 بررسی تاثیر تئوری رفتار برنامه ریزی شده و رفتار فرصت طلبانه بر کنش حسابگرانه کارکنان(حسابداران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مالی و رفتاری در حسابداری دوره: 1، شماره: 3
13 بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان صنعت هتلداری (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 9، شماره: 1
14 بررسی رابطه مهارت های ارتباطی مدیران و سرمایه اجتماعی سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 2، شماره: 1
15 بررسی نگرش دانشجویان به میزان اثربخشی عوامل موثر بر توسعه ی آموزش الکترونیکی (مورد مطالعه: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 3، شماره: 5
16 بی حسی سازمانی در جمعیت هلال احمر: توسعه مدل با رویکرد آمیخته (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 7، شماره: 4
17 تبیین الگوی رهبری تحول آفرین و مدیریت تجدیدشونده با رویکرد آینده پژوهی تعبیری به مضامین فرهنگ و عرفان ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رفتاری در مدیریت دوره: 12، شماره: 28
18 توسعه منابع انسانی با طراحی الگوی رفتار خود توسعه ای (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1400، شماره: 55
19 راهبردهای گردشگری پیش گیرانه چشمه های آب گرم و معدنی رامسر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 8، شماره: 23
20 رویکردهای نوین تحول فرهنگ سازمانی با الهام از آموزش های سنتی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 12، شماره: 0
21 شناسایی شاخص های اثربخش تصویر پردازی سازمانی در صنعت گردشگری ایران با استفاده از رویکرد کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 8، شماره: 29
22 شناسایی و اولویت بندی تاکتیک های جامعه پذیری نهادی در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 14، شماره: 51
23 شناسایی و بررسی روابط درونی بین عوامل مدیریت کنش حسابگرانه در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 9، شماره: 1
24 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر چابکی رفتاری سازمانی در بخش آموزش عالی با به کارگیری فراترکیب و تحلیل سلسله مراتبی گروهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 10، شماره: 4
25 طراحی الگوی پارادایم تصمیم گیری اخلاقی مدیران در سازمان های مردم نهاد (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 4، شماره: 2
26 طراحی مدل رفتارهای پیشگیرانه در جامعه پذیری سازمانی مدیران در سازمانهای دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رفتاری در مدیریت دوره: 6، شماره: 11
27 طراحی مدل مدیریت رفتار سیاسی سازمانی مبتنی بر اصول اخلاقی در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 11، شماره: 2
28 مطالعه عوامل موثر بر مهارت های ارتباطی در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه بازاریابی خدمات عمومی دوره: 1، شماره: 2
29 معرفی مفهوم و مولفه های سپرسازی از مذهب در سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 29، شماره: 2
30 مفهوم پردازی بازاریابی کارآفرینانه دانشگاهی با رویکرد کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 10، شماره: 4
31 نقدی بر کتاب تحلیل خط مشی عمومی: مفاهیم، رویکردها، مدل ها و فرآیندها (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 22، شماره: 5
32 نقش سبک رهبری خدمت گزار بر خلق و خو و عملکرد کارکنان در خلق شهرت هتل ها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 10، شماره: 32
33 نقش میانجیگری انگیزش شغلی کارکنان در رابطه ی میان مرشدیت و کارآفرینی سازمانی (مطالعه ی موردی شرکت زرین سوله آمل ) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 9، شماره: 28
34 نقش نگرش عمومی به اخلاق در فعالیت حرفه ای کارکنان صنعت هتلداری (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 11، شماره: 2
35 واکاوی پیشایندها و برآیندهای رفتارهای مخرب کارکنان با تاکید بر تئوری های پشتیبان(روش فراترکیب) (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1401، شماره: 62
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی استفاده از فناوری اطلاعات در زنجیره ارزشتعاونی های تولیدی - صنعتی استان مازندران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
2 اخلاق و مسئولیت اجتماعی مدیران در تعالی سازمان (دریافت مقاله) همایش منطقه ای نقش مدیریت و حسابداری در تعالی سازمانها و حل بحران های مالی
3 ارائه الگویی از تأثیر رهبری استراتژیک بر نوآوری در کسب و کارهای کارآفرینانه (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
4 ارائه الگویی جهت استقرار و توسعه پایدارمدیریت بهره وری منابع انسانی در سازمانهای دولتی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) همایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی
5 ارائه الگویی جهت نهادینه سازی جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطاتICT در سازمانهای دانش مدار دولتی ایران (دریافت مقاله) همایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی
6 ارائه مدل تلفیقی مدیریت اطلاعات ومدیریت دانش در توسعه سازمانهای دانش محور عصر حاضر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
7 ارائه مدل مفهومی از ارزیابی سیستم مدیریت اطلاعات بر اساس کارت امتیازی متوازن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
8 ارائه مدل مفهومی از بررسی رابطه بین تعهدسازمانی و اعتماد کارکنان (دریافت مقاله) همایش منطقه ای نقش مدیریت و حسابداری در تعالی سازمانها و حل بحران های مالی
9 ارائه مدلی از تاثیر اعتقادات معنوی بر رهبری استراتژیک بازار (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان
10 ارائه مدلی برای بررسی موانع اجرای موفق نظام پیشنهادها در بخش دولتی ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها
11 ارائه مدلی به منظور اندازه گیری و سنجش توان رقابتی بخش تعاونی برای الحاق به سازمان جهانی تجارت (WTO) (مورد خاص شرکت های تعاونی تولید ) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت
12 ارائه مدلی جهت استقرار ‫ورشد ﺗﻔﻜﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ‬ در سازمانهای دانش محور جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت ، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
13 ارائه و توسعه مدلی به منظور ایجاد هماهنگی بین دو یا چند سازمان متولی مسائل مربوط به مدیریت شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
14 ارزیابی سطح مدیریت دانش در صنعت جهانگردی (مورد مطالعه: هتل های 4 ستاره شهر تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
15 ارزیابی عملکرد حوزه بازاریابی شرکت بازارگسترپگاه با روش BSC (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
16 ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی بیمارستان با استفاده از مدل تلفیقی BSC, DEAمورد مطالعه بیمارستان تامین اجتماعی رازی چالوس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
17 ارزیابی و آسیب شناسی تجربیات کشور در برقراری موثر ارتباط صنعت و دانشگاه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
18 الزامات مدیریت دولت الکترونیک و ارزیابی وضعیت آن درایران (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای پژوهش ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت
19 امنیت اقتصادی پیشران توسعه کارآفرینی در الگوی اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارآفرینی
20 اولویتبندی مؤلفههای اقتصادی مؤثر برایجاد تعاونیهای گردشگری درایران با تکنیک انتروپی مورد مطالعه: استان مازندران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
21 بررسی ارتباط بین شادکامی با موفقیت تحصیلی دانش آموزانپسر مقطع متوسطه دوم شهرستان نور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی
22 بررسی بودجه ریزی عملیاتی در سازمانها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
23 بررسی بین هوش هیجانی و سبک رهبری تحول آفرین و اثر آن بر رضایت شغلی کارکنان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
24 بررسی پتانسیل کارآفرینی گردشگری عشایر کرد خراسان شمالی (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
25 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
26 بررسی تاثیر سواد اطلاعاتی بر قابلیت های کارآفرینی با نقش میانجی سواد رسانه ای (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارآفرینی
27 بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سلامت اداری (نمونه مورد مطالعه: گمرک نوشهر) (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
28 بررسی تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر بهبود مدیریت دانش سازمانی (مطالعه موردی: اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
29 بررسی تاثیر گردشگری در توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
30 بررسی تاثیر مدیریت سود بر کیفیت گزارشگری مالی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
31 بررسی تاثیر نوآوری سازمانی بر چابکی سازمانی در مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک
32 بررسی رابطه ابعاد فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
33 بررسی رابطه بین توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان در شهرداری نوشهر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
34 بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ارزیابی عملکرد (با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن) در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
35 بررسی رابطه بین سرمایه فکری و کسب مزیت رقابتی شرکت های تابعه مدیران خودرو دراستان مازندران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
36 بررسی رابطه بین ویژگی های فرهنگ سازمانی و کارایی شرکت های بیمه غرب استان مازندران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت
37 بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت با عملکرد تحصیلیدر بین دانش آموزان متوسطه دوم شهرستان کلاردشت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی
38 بررسی رابطه تسهیم دانش و توانمندسازی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان تنکابن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
39 بررسی رابطه تعهد سازمانی و اجرای استراتژی در بندر نوشهر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
40 بررسی رابطه جو سازمانی نوآورانه و رفتار مدنی سازمانی در دانشگاه های آزاد غرب استان مازندران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی
41 بررسی رابطه جو سازمانی نوآورانه و رفتار مدنی سازمانی در دانشگاه های آزاد غرب استان مازندران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
42 بررسی رابطه سرمایه فکری با عملکرد مالی شرکتها (مورد مطالعه: صنعت کاشی و سرامیک- شرکت الوند) (دریافت مقاله) همایش منطقه ای نقش مدیریت و حسابداری در تعالی سازمانها و حل بحران های مالی
43 بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و توانمندسازی کارکنان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
44 بررسی رابطه معنویت سازمانی با فرسودگی شغلی (مطالعه موردی:شعب بانک ایران زمین استان مازندران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
45 بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای پژوهش ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت
46 بررسی سلامت اداری در مدیریت امور گمرکی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت، روانشناسی
47 بررسی عملکردبودجه تسهیلات تکلیفی حمایت ازایجاداشتغال مولد برای فارغ التحصیلان ونخبگان دانشگاه ها (با رویکردی به بندهای ج ، ه ، پ و ر تبصره 3 و 2 قانون بودجه های سال 1379 تا 1384 ) و ارائه راهکار مناسب جهت تخصیص کامل آن (دریافت مقاله) همایش منطقه ای نقش مدیریت و حسابداری در تعالی سازمانها و حل بحران های مالی
48 بررسی عوامل تبیین کننده پذیرش مدیریت ریسک توسط مدیران سازمانهای دولتی (مطالعه موردی : سازمانهای دولتی شهرستان چالوس) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
49 بررسی عوامل ساختاری سازمان بستری مناسب در جهت افزایش بهره وری نیروی انسانی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای نقش مدیریت و حسابداری در تعالی سازمانها و حل بحران های مالی
50 بررسی عوامل موثر بر کسری بودجه در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
51 بررسی گردشگری ساحلی با تاکید بر توسعه پایدار و ضرورت حفاظت از محیط زیست در نواحی شمال ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
52 بررسی مفاهیم و نظریه های کسری بودجه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
53 بررسی موانع موجود در توسعه گردشگری ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
54 بررسی نقش اشعار خیام و عطار درجذب گردشگر به ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
55 بررسی نقش اکوتوریسم پایدار در حفاظت از محیط زیست ساحلی (مطالعه موردی: نواحی ساحلی شهرستان تنکابن و رامسر) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
56 بررسی نقش تعدیل کننده نگرش در رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و جذب گردشگری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارآفرینی
57 بررسی نقش دانشگاه در راستای توسعه کارآفرینی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
58 بررسی نقش عدالت سازمانی بر رفتارهای شغلی کارکنان در سازمانها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
59 بررسی نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در راستای توسعه نیروی انسانی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای نقش مدیریت و حسابداری در تعالی سازمانها و حل بحران های مالی
60 بررسی نقش مدیریت دانش در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای پژوهش ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت
61 بررسی نقش مدیریت دانش در راستای بهبود بهره وری نیروی انسانی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای پژوهش ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت
62 بررسی نقش موسیقی بومی و محلی در جذب گردشگر(مطالعه موردی: استان مازندران) (دریافت مقاله) همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
63 بررسی نقش میانجی سلامت سازمانی دررابطه میان عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه کارکنان ستادی بانک ملت) (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
64 بررسی نقش نظام مدیریت منابع انسانی در توسعه کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
65 بررسی نقش وتاثیرکارآموزی وکارورزی براشتغال و آموزش نیروی انسانی دردفاترخدمات مسافرتی و هوایی مطالعه موردی شهرمشهد (دریافت مقاله) همایش ملی کارآموزی؛ دریچه ای بسوی ارتباط موثر صنعت و دانشگاه
66 بررسی و تبیین تأثیر ساختار مدیریتی بر بهره وری سازمانی شرکتسیلیکات ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
67 بررسی و سنجش عوامل ساختاری الحاق ایران به WTO در بخش تعاون و ارائه مدلی جهت مدیریت بر چالشهای موجود (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
68 بررسی وضعیت چابکی نیروی کارکارکنان توزیع برق شهرستان آمل (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
69 بررسی وضعیت مدیریت دانش بر اساس مدل بهات (مطالعه موردی: اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
70 برنامه ریزی راهبردی گردشگری روستایی مطالعه موردی: روستای کوهستانی جواهرده رامسر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
71 بودجه ریزی عملیاتی و امکان سنجی آن در شرکت ها (مطالعه موردی: شرکت لبنی شیرکامه شهرستان نور) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
72 به کارگیری الگوی تصمیم گیری آنتروپی در شناسائی عوامل موفقیت مدیریت دانش در یادگیری سازمانی با استفاده از رویکردهای دلفی فازی (مطالعه موردی بانکهای ملی غرب استان مازندران) (دریافت مقاله) همایش منطقه ای نقش مدیریت و حسابداری در تعالی سازمانها و حل بحران های مالی
73 به کارگیری الگوی تصمیم گیری انتروپی در شناسائی عوامل موفقیت مدیران دانش در یادگیری سازمانی با استفاده از رویکردهای دلفی فازی (مطالعه موردی: بانک های ملی غرب استان مازندران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت ، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
74 تاثیر استراتژی چابکی برچابکی نیروی کاروکارسازمانی موردمطالعه سازمان توزیع نیروی برق شهرستان آمل (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
75 تاثیر رهبری زهر آگین بر جو محیط کار با نقش میانجی آزار و اذیت در محل کار (مورد مطالعه: ادارات هلال احمر استان مازندران) (دریافت مقاله) همایش بین المللی کارآفرینی با شعار توسعه استعداد کارآفرینی:راهی به سوی تحول
76 تاثیر فرهنگ سازمانی بر فرسودگی شغلی کارکنان مورد مطالعه: اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم مدیریت نوین
77 تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رضایت و قصد استفاده دائمی (مطالعه موردی: مشتریان هتل ونوس پلاس) (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
78 تاثیر هوش اخلاقی بر کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارآفرینی
79 تاثیرهمسراداری بر کاهش استعفای عاطفی سرمایه های انسانی سازمان ها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم انسانی و فرهنگ ایرانی اسلامی
80 تاملی بر بررسی اثرات منفی زیست محیطی گردشگری ساحلی (مطالعه موردی: نواحی ساحلی بابلسر) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
81 تأثیر هوش سازمانی بر ارتقای مدیریت توسعه پایدار شهری مورد مطالعه: شهرداریهای نوشهر و چالوس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
82 تبین کارآفرینی بر مبنای سرمایه فکری و مدیریت دانش (مطالعه موردی:شهرداری های چالوس و نوشهر) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی حسابداری،مدیریت اقتصاد
83 تبیین رابطه بین ساختار سازمانی و فرهنگ کارآفرینی در سازمان ها ادارات آموزش وپرورش غرب استان مازندران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری
84 تبیین رابطه رهبری اخلاقی و پنهان سازی دانش (مورد مطالعه: اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران، منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر) (دریافت مقاله) همایش بین المللی کارآفرینی با شعار توسعه استعداد کارآفرینی:راهی به سوی تحول
85 تبیین رابطه رهبری اصیل با افشاگری در سازمان (مورد مطالعه: شهرداری های غرب استان مازندران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین مدیریت، روانشناسی و علوم انسانی در قرن ۲۱
86 تبیین رابطه رهبری اصیل با شایعات سازمانی در سازمان تامین اجتماعی غرب استان مازندران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش
87 تبیین رابطه رهبری اصیل با نشاط سازمانی در سازمان تامین اجتماعی غرب استان مازندران (دریافت مقاله) همایش بین المللی کارآفرینی با شعار توسعه استعداد کارآفرینی:راهی به سوی تحول
88 تبیین رابطه کیفیت زندگی کاری با فرسودگی شغلی با استفاده ازDEMATEL (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
89 تبیین ضرورت توامان نوآوری و کایزن در سازمانها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
90 تبیین مدل معادلات ساختاری توانمندسازهای مدیریت دانش شاهد تجربی : شرکتهای کوچک و متوسط استان مازندران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
91 تدوین استراتژی جهت توسعه صنعتی و اقتصادی بندر نوشهر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
92 تدوین استراتژی های رقابتی دانشگاه با استفاده از ماتریس سوات SWOT شاهد تجربی : دانشگاه ازاد اسلامی چالوس (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
93 جایگاه مدیریت دانش در سازمان های دولتی (مورد مطالعه: هتل های 5 ستاره دولتی شهر تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
94 درآمدی بر مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی برحداقل مربعات جزییSEM-PLS در مطالعات گردشگری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدل سازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی
95 دنیای فناوری اطلاعات و بازخورد آن در رفتار سازمانی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای پژوهش ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت
96 دور کاری:تحول سازمانی یا انزوای حرفه ای (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
97 رابطه ابعاد یادگیری سازمانی و جانشین پروی کارکنان در شرایط اقتصادی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی
98 رابطه ابعاد یادگیری سازمانی و جانشین پروی کارکنان در شرایط اقتصادی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
99 رابطه بین اشتیاق شغلی و کمال گرایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارآفرینی
100 رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی با مهارت ارتباطی مدیران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
101 رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی مطالعه موردی: اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
102 رابطه بین هوش سازمانی با کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه: شرکت پخش فراورده های نفتی ایران منطقه تهران ) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارآفرینی
103 رابطه بین یادگیری سازمانی با مدیریت جانشین پروری با رویکرد اقتصاد مقاومتی در بیمارستان های تامین اجتماعی مازندران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی
104 رابطه بین یادگیری سازمانی با مدیریت جانشین پروری با رویکرد اقتصاد مقاومتی در بیمارستان های تامین اجتماعی مازندران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
105 رابطه فراموشی سازمانی هدفمند با توانمند سازی کارکنان شبکه های بهداشت غرب استان مازندران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارآفرینی
106 رابطه کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی در کارکنان بانک صادرات(مورد مطالعه غرب استان مازندران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
107 رابطه مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی سازمانی با نقش واسطه ای اخلاق حرفه ای در ادارات هلال احمر استان مازندران (دریافت مقاله) همایش بین المللی کارآفرینی با شعار توسعه استعداد کارآفرینی:راهی به سوی تحول
108 رابطه معنویت در محیط کار و توانمندسازی کارکنان با پنهان سازی دانش در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
109 رابطه میان آموزش و ترویج کارآفرینی و مدیریت دانش با عدالت سازمانی (دریافت مقاله) همایش بین المللی کارآفرینی با شعار توسعه استعداد کارآفرینی:راهی به سوی تحول
110 رابطه میان فناوری اطلاعات وارتباطات و تعادل بین کار و خانواده (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چالش ها و راهکارهای نوین در مدیریت، حسابداری و صنعت بیمه
111 رابطه ویژگی های شخصیتی با سرمایه فکری (مورد مطالعه: شرکت کارآفرینی بهره برداری مترو تهران و حومه) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارآفرینی
112 رابطه هوش اجتماعی با کارآفرینی اجتماعی (مورد مطالعه: کارکنان ادارات بیمه سلامت غرب استان مازندران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارآفرینی
113 رابطه ی بین فرهنگ سازمانی، فرهنگ کارآفرینی و انگیزش شغلی با بهره وری معلمان مدارس شهر رامسر در سال تحصیلی 92-1391 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
114 ردپای زنان روستایی ومشاغل آنان دردنیای گردشگری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
115 روابط ساختاری بین رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان هتل های استان مازندران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
116 شناسایی چالشهای مدیریت منابع انسانی درجهت افزایش بهره وری سازمانی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای نقش مدیریت و حسابداری در تعالی سازمانها و حل بحران های مالی
117 شناسایی رابطه بین رکود دانش، یادگیری سازمانی با نوآوری سازمانی با استفاده از نرم افزارلیزرل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
118 شناسایی رابطه بین فرهنگ سازمانی با سکوت سازمانی در شعب بانک پارسیان غرب استان مازندران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
119 شناسایی عوامل موثر بر پذیرش مدیریت ریسک توسط مدیران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری
120 شناسایی عوامل موثر در بکارگیری نظام برنامه ریزی یکپارچه منابع سازمان (ERP) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک
121 شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر در سرمایه گذاریهای پایدار شهرداریها مورد مطالعه:شهرداریهای نوشهر و چالوس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
122 ضرورت کارآفرینی در توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
123 طراحی مدل معادلات ساختاری ابعاد استراتژی چابکی بر کارسازمانی کارکنان توزیع نیروی برق شهرستان آمل (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
124 طراحی و بکارگیری الگوریتم شبیه سازی تبرید برای حل مساله زمانبندی سیستم های تولیدی چندمعیاره (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
125 کارآفرینی دانشگاهی و دانشگاه کارآفرین (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
126 کارآفریىی اجتماعی ی ونقش آن در توسعه اکوتوریسم (مطالعه موردی: تنگه ساواشی) (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
127 کاربرد مدلسازی معادلات ساختاری در مطالعات گردشگری و میھمان نوازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدل سازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی
128 کیفیت ارائه خدمات، بهای رضایت مهمان در هتل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
129 گذری بر اخلاق و مؤلفه های آن در حسابداری و حسابرسی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای نقش مدیریت و حسابداری در تعالی سازمانها و حل بحران های مالی
130 گردشگری الکترونیک دریچه ای نوین در دنیای گردشگری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
131 مدل رگرسیونی نقش مدیریت استعداد بر توانمندسازی روانشناختی در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدل سازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی
132 مدیریت بحران شهری در جهت کاهش بلایای طبیعی (زلزله) در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
133 مدییت شهری؛ رویکرد نوین در توسعه گردشگری شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت گردشگری ،طبیعت گردی و جغرافیا
134 مطالعه تئوریکی تجربی نقش نوآوری در کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
135 مطالعه تطبیقی بررسی رابطه مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی در سازمان های ایرانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
136 مطالعه تطبیقی بررسی رابطه مدیریت دانش و کار آفرینی سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
137 مطالعه تطبیقی بررسی رایطه مدیریت دانش و نوآوری در سازمان ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
138 مطالعه تطبیقی مدل های رابطه IT و بهره وری نیروی انسانی با رویکرد ICT (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
139 مطالعه و بررسی وضعیت فرآیند مدیریت دانش در صنعت جهانگردی (مطالعه موردی: هتل های 4 ستاره شهر تهران) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
140 معاهدات سرمایه گذاری بین ایران و سایر کشورها و آثار آن از دیدگاه حقوق بین الملل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
141 مقایسه تطبیقی_تجربی رابطه هوش هیجانی در رضایت شغلی سازمانها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
142 مهندسی ارزش و جایگاه آن در اصلاح الگوی مصرف (دریافت مقاله) همایش ملی تبیین علمی اصلاح الگوی مصرف
143 نقش آموزش و ترویج کارآفرینی در توسعه پایدار مقاصد گردشگری (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
144 نقش استقلال شغلی در تعهد سازمانی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
145 نقش استقلال شغلی در رفتار نوآورانه کاری (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
146 نقش تبلیغات در توسعه فعالیت های گردشگری (دریافت مقاله) همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
147 نقش ظرفیت های اکوتوریسم آبی در توسعه گردشگری (مطالعه موردی: جاذبه های آبی شهرستان رامسر) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
148 نقش فناوری اطلاعات در رضایت شغلی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
149 نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرسودگی شغلی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
150 نقش کارآفرینی در توسعه صنایغ دستی در گردشگری (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
151 نقش کارآفرینی در توسعه ی پایدار گردشگری در مناطق روستایی با تکیه برکارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
152 نقش کارآفرینی درتوسعه گردشگری روستایی (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
153 نقش کدهای اخلاقی در توسعه ی پایدار شهری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چالش ها و راهکارهای نوین در مدیریت، حسابداری و صنعت بیمه
154 نقش مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتریE-CRM درگردشگری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
155 نقش مدیریت دانش بر خودکارآمدی کارکنان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارآفرینی
156 نقش مسئولیت اجتماعی در اعتماد و رضایت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم انسانی و فرهنگ ایرانی اسلامی
157 نقش میانجی ادراک سیاست سازمانی بین رفتار سیاسی کارکنان و عوامل فردی، شغلی سازمانی ( سازمان مورد مطالعه: بانک ملت ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری
158 نقش میانجی گری ابعاد یادگیری سازمانی در رابطه ی میان ساختار سازمانی و چابکی سازمانی (مورد مطالعه : کارکنان فرمانداری شهرستان آق قلا) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
159 نقشهای رقابتی اصول و ارزشهای تعاون (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
160 وضعیت اکوتوریسم در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری