دکتر فاطمه ترابی

دکتر فاطمه ترابی دانشیار دانشکده علوم اجتماعی- دانشگاه تهران

دکتر فاطمه ترابی

Dr. Fatemeh Torabi

دانشیار دانشکده علوم اجتماعی- دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.