دکتر وحید ماجد

دکتر وحید ماجد استادیار دانشکده اقتصاد- دانشگاه تهران

دکتر وحید ماجد

Dr. Vahid Majed

استادیار دانشکده اقتصاد- دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.