دکتر مهدی تیموری

دکتر مهدی تیموری دانشیار دانشكده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

دکتر مهدی تیموری

Dr. Mahdi Teimouri

دانشیار دانشكده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.