دکتر فرهاد شهبازی

دکتر فرهاد شهبازی دانشیار دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر فرهاد شهبازی

Dr. Farhad Shahbazi

دانشیار دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.