دکتر بهنام بهرک

دکتر بهنام بهرک استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه تهران

دکتر بهنام بهرک

Dr. Behnam Bahrak

استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.