دکتر علیرضا حسن زاده

دکتر علیرضا حسن زاده استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

دکتر علیرضا حسن زاده

Dr. Alireza Hasanzadeh

استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدل بوم شناسی کسب وکار تامین مالی جمعی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 10، شماره: 19
2 بررسی پیش آیندهای برداشت از سیاست سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 7، شماره: 1
3 بررسی تاثیر آمادگی الکترونیکی بر موفقیت بیمه الکترونیکی با استفاده از روش معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 27، شماره: 2
4 بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر توسعه پایدار مقاصد گردشگری به منظور توسعه مقاصد گردشگری هوشمند (با استفاده از رویکرد فراترکیب) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 7، شماره: 4
5 بررسی سیستماتیک پیشینه پژوهشی تامین مالی جمعی (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 15، شماره: 57
6 بررسی کاربرد روش‌های آینده‌نگری؛ مرور سیستماتیک (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 27، شماره: 2
7 تاثیر بازیگران انتقال فناوری بر یادگیری فناورانه؛ مطالعه موردی صنعت نساجی سوریه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 4، شماره: 1
8 تاثیر رفتار شهروندی سازمانی برامنیت سیستم های اطلاعاتی (مطالعه موردی: بانک توسعه تعاون) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 5، شماره: 1
9 تاثیر فناوری اینترنت اشیا بر عملکرد بخش ذخیرهسازی زنجیره تامین محصول راهبردی گندم (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 14، شماره: 2
10 تدوین الگوی مدیریت ارتباط با دانشجو در دانشگاه های ایران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 22
11 تغییر ساختاری در ره نگاشت فناوری برای کشورهای دنباله رو (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 10، شماره: 1
12 سیستم خبره ارزشیابی وفاداری مشتریان در صنعت پخش و توزیع (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 8، شماره: 30
13 طراحی چارچوبی برای ارتقای تجربه ی دیجیتالی مشتری در بانکداری اینترنتی با تمرکز بر نقاط تماس مشتری (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 18، شماره: 40
14 طراحی سنجه اندازه گیری بی تفاوتی سازمانی: پژوهش ترکیبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 4، شماره: 2
15 طراحی سیستم خبره فازی جهت اندازه گیری کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 5، شماره: 1
16 طراحی و پیاده سازی قواعد تشخیص وفاداری مشتری در سیستم های تجارت الکترونیکی با استفاده از تکنیک فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 6، شماره: 24
17 طراحی و تبیین الگوی خودرهبری سازمانی مبتنی بر رویکرد داده بنیاد (مورد مطالعه: دانشگاه پیام نور) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 3، شماره: 1
18 طراحی وتبیین مدل سازمان خادم در بخش عمومی مورد مطالعه: کمیته امداد امام خمینی(ره) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 2، شماره: 4
19 مرور کاربردها و روش های کاهش توان در شبکه های حسگر بیسیم و پردازش سیگنال آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم کاربردی در مهندسی دوره: 3، شماره: 2
20 مفهومپردازی گذار به اقتصاد یادگیرنده در ایران با رویکرد سیاست علم و فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 20، شماره: 76
21 مقاصد گردشگری هوشمند: مرور سیستماتیک تحقیقات با استفاده از رویکرد قیف پارادایم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 15، شماره: 49
22 نقش بیمه الکترونیکی در تسهیل صادرات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 21، شماره: 3
23 نگاشت عوامل موثر بر بکارگیری اینترنت اشیا در بخش ذخیرهسازی زنجیره تامین گندم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 19، شماره: 60
24 نگاشت نظام مند نظارت در بیمه سلامت (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 17، شماره: 1
25 واکاوی سازوکارهای کلیدی تقویت اعتماد عمومی به دولت:پژوهشی – ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 2، شماره: 8
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه چارچوب عوامل حیاتی برای موفقیت پروژه های داده کاوی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
2 ارائه چارچوبی برای عوامل موثر در سنجش موفقیت سیستمهای یادگیری الکترونیکی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی
3 ارائه شاخص رضایت مشتری ایرانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
4 ارائه مدل ارزیابی آمادگی تحلیل کلان داده بر اساس نظر خبرگان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
5 ارائه مدل مفهومی پنهان سازی دانش در سازمان از نظر بعد فردی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
6 ارائه مدل مفهومی پنهان سازی دانش در سازمان از نظر بعد فردی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
7 ارائه مدلی برای سیستم مدیریت دانش مبتنی برفناوری وب معنایی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
8 ارائه یک چهارچوب چابک معماری سازمانی به نام RAEAF (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
9 ارایه چارچوب حاکمیت داده های بزرگ توانمندساز مدیریت جریان دانش مورد مطالعه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت
10 ارایه مدلی جهت تحلیلی مسائل کلیدی در مدیریت فناوری اطلاعات/سیستم های اطلاعاتی در ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
11 اینترنت اشیاء1 و سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان2 در آینده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری
12 بایسته ها و شایسته های یک متدولوژی معماری سازمانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
13 بررسی تاثیر مدل سازی فرآیند های کسب و کار با استفاده از متدولوژی شیء گرا بر ایجاد دانش سازمان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
14 بررسی تاثیرات مدیریتی و سازمانی بکارگیری تحلیل متن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی
15 بررسی میزان آگاهی مدیران پروژه های فناوری اطلاعات نسبت به عوامل عدم موفقیت پروژه ها در بانک (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
16 بررسی نقش مجازی سازی سخت افزار بر تداوم کسب و کارهای تجارت الکترونیکی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی توسعه علوم فناوریهای نوین در مدیریت، حسابداری و کامپیوتر
17 بررسی وضعیت مسافرت های جادهای در شرایط افزایش شیوع کرونا به کمک هوشمندی کسب و کار (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
18 برنامه ریزی ریر ساختار فناوری اطلاعات، پیش نیاز تحول در صنعت بیمه (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی بیمه و توسعه«عملیاتی کردن برنامه تحول در صنعت بیمه»
19 بکارگیری فناوری اینترنت اشیاء در مدیریت زنجیره تامین محصولات کشاورزی (محصول گندم) (دریافت مقاله) کنفرانس کسب و کار الکترونیکی در بستر دگردیسی دیجیتال
20 تبیین نظری نقش حاکمیت فضای مجازی در پشتیبانی از کسب و کارهای دیجیتال با رویکرد داده بنیاد (دریافت مقاله) کنفرانس کسب و کار الکترونیکی در بستر دگردیسی دیجیتال
21 تجزیه و تحلیل رسانه های اجتماعی برای کسب مزیت رقابتی : بعد مشتری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
22 چارچوب مرجع پیاده سازی اینترنت اشیا در بانکداری (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
23 چارچوبها و مدلهای آمادگی سازمانی برای سازمان 2 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
24 چارچوبی برای انتقال از سیستم های قدیمی به معماری سرویس گرا (دریافت مقاله) همایش مهندسی نرم افزار
25 خلق دانش در تیم ها در چارچوب سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
26 سفارشی سازی ابزارهای مدیریت دانش و تعیین معیارهایی جهت انتخاب این ابزار برای بانک انصار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران
27 شناسایی شکاف پژوهشی مدیریت دانش معنایی: مرورادبیات درسالهای 1985-2014 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
28 شناسایی ویژگی های تاثیرگذار سازمان بر پنهان کردن دانش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
29 طراحی فرآیند ارزیابی پیشینی سازگاری نهادی سیاست های علم و فناوری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
30 طراحی و پیاده سازی یک سیستم خبره برای سنجش آمادگی سازمانها جهت اجرای موفقیت آمیز پروژه های داده کاوی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
31 عوامل موثر بر پنهان سازی دانش در سازمان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
32 عوامل موثر در تحقق اهداف دولت الکترونیک با رویکرد دورکاری (مورد مطالعه: شرکت گاز استان زنجان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
33 لبه آشوب در یادگیری الکترونیکی و تأثیر آن بر انگیزه کاربر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی
34 مدل مفهومی ابعاد و مراحل آمادگی شرکتهای فناوری اطلاعات برای سازمان 2 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
35 مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات در گمرک ایران با رویکرد پویایی شناسی سیستم (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین ‏المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی
36 مروری بر مدلهای پذیرش یادگیری الکترونیکی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی
37 مروری بر نقش IoT برای مقابله با همه گیری کووید- 19 : ارائه راه حل ها و چالش ها با نگاهی به فنّاوری های دیجیتال همگرا شده با IoT (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
38 معرفی فراورده های پروژه های معماری سازمان سرویس گرا (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات