دکتر محمد روشن ضمیر

دکتر محمد روشن ضمیر استادیار فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد

دکتر محمد روشن ضمیر

Dr. Muhammad Roshanzamir

استادیار فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.