دکتر عبدالمجید محمدزاده

دکتر عبدالمجید محمدزاده دانشیار پیرادامپزشکی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

دکتر عبدالمجید محمدزاده

Dr. Abdolmajid Mohammadzadeh

دانشیار پیرادامپزشکی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.