دکتر الهام امین زاده

دکتر الهام امین زاده استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

دکتر الهام امین زاده

Dr. Elham Aminzadeh

استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 جایگاه مفهوم «حاکمیت» در حقوق بین الملل فضا (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 31، شماره: 50
2 بررسی امکان تسری ترتیبات موافقت نامه امداد و نجات فضانوردان به گردشگران فضایی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری فضایی دوره: 6، شماره: 1
3 بررسی قرارداد مشارکت در تولید و مقایسه کارایی آن با بیع متقابل (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 78، شماره: 87
4 بررسی مفهوم آبهای تاریخی در پرتو پرونده دریای چین جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 21، شماره: 64
5 تحدید اعمال تحریم های اقتصادی در پرتو ضوابط حقوق بشر، قواعد رقابت و حقوق اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 5، شماره: 3
6 تحلیل حقوقی شروط قراردادهای اجاره در صنعت نفت و گاز (دریافت مقاله) ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز دوره: 1401، شماره: 197
7 تحولات هنجارسازی در حقوق بین الملل فضا با نگاهی به قطعنامه 1992 اصول مربوط به بهره برداری از انرژی هسته ای در فضای ماورای جو (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 46، شماره: 1
8 تفاوت تروریسم و تلاش برای دستیابی به حق تعیین سرنوشت (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 9، شماره: 3
9 جاسوسی در حقوق بین الملل و مسئولیت بین المللی دولت در قبال آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 51، شماره: 3
10 روند انسانی شدن حقوق بین الملل دریاها در پرتو اصل منع اعاده: پرونده هیرسی جاما (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 52، شماره: 2
11 رویکرد فعال در مقابله با پیامدهای تحریمهای اقتصادی در قراردادهای تجاری (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 21، شماره: 78
12 مبانی حقوقی پاسداری از توانمندی موشکی بالستیک جمهوری اسلامی ایران در نظام بین الملل (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 14، شماره: 51
13 مصونیت مستشاران نظامی ایران در عراق و سوریه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 49، شماره: 3
14 نقد تحریم نفت ایران از طرف اتحادیه اروپا از منظر حقوق بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 17، شماره: 60
15 نقش علم در ارزیابی معیارهای مربوط به بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE در فرایند داوری های بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 47، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی داوری حقوق نفت و گاز در ایران و ایالات متحده آمریکا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در حقوق و علوم قضایی
2 پیگیری ترور سردار سلیمانی در حقوق بین الملل (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی آنالیز داده ها در علوم انسانی
3 پیگیری حقوقی ترور سردار سلیمانی در حقوق بین المللی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی آنالیز داده ها در علوم انسانی
4 تحلیل و ارایه الگوی مطلوب برای ساختار قراردادهای بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز با تاکید برامنیت انرژی کشور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی
5 قانون حاکم بر دیوان داوری ایران و ایالات متحده آمریکا با تاکید بر حقوق نفت و گاز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در حقوق و علوم قضایی