دکتر محمدجواد اسکندرلو

دکتر محمدجواد اسکندرلو دانشیار جامعه المصطفی العالمیه

دکتر محمدجواد اسکندرلو

Dr. Mohammad Javad Eskandarlou

دانشیار جامعه المصطفی العالمیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Comparative Study of the Qur’ānic and Scientific Viewpoints on the Origin of Life (دریافت مقاله) مجله مطالعات اسلامی معاصر دوره: 3، شماره: 2
2 A Critique of the Encyclopedia of the Qur'ān (EQ) (دریافت مقاله) مجله بین المللی المصطفی دوره: 3، شماره: 1
3 آسیب شناسی کتاب «تفسیر معاصرانه قرآن کریم» و مقایسه آن با سایر تفاسیر (دریافت مقاله) نشریه قرآن پژوهی خاورشناسان دوره: 16، شماره: 30
4 اجتهاد شخصی قاریان از منظر عالمان مسلمان و رژی بلاشر (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرائت قرآن دوره: 9، شماره: 16
5 النهضه الحسینیه -نظره تحلیلیه فی آثارها ونتائجها- (دریافت مقاله) مجله الحیاه الطیبه دوره: 18، شماره: 40
6 The Role of Revelation Atmosphere in the True Understanding and Interpretation of Jihād Verses (دریافت مقاله) مجله مطالعات اسلامی معاصر دوره: 1، شماره: 2
7 بررسی اتهام برده گیری به منظور شهوت رانی بر پیامبر(ص) از سوی دکتر سها در کتاب نقد قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی شبهه پژوهی مطالعات قرآنی دوره: 4، شماره: 7
8 بررسی اتهام برده‌گیری به‌منظور شهوت‌رانی بر پیامبر(ص)در کتاب نقد قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی شبهه پژوهی مطالعات قرآنی دوره: 1، شماره: 1
9 بررسی اعجاز اخلاقی قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه قرآن و علم دوره: 5، شماره: 9
10 بررسی اعجاز علمی قرآن در مراحل خلقت و تکوین جنین انسان (دریافت مقاله) دوفصلنامه قرآن و علم دوره: 10، شماره: 18
11 بررسی دیدگاه مستشرقان در مورد سیره و تاریخ نگاری (با رویکرد قرآنی) (دریافت مقاله) نشریه قرآن پژوهی خاورشناسان دوره: 7، شماره: 13
12 بررسی دیدگاه های نولدکه در مورد رسم الخط و قرائت قرآن (دریافت مقاله) نشریه قرآن پژوهی خاورشناسان دوره: 4، شماره: 6
13 بررسی دیدگاه ینبل در ارتباط با اسناد حدیث (دریافت مقاله) پژوهش نامه علوم حدیث تطبیقی دوره: 1، شماره: 1
14 بررسی رویکرد مستشرقان درباره «سبعه احراف» (دریافت مقاله) نشریه قرآن پژوهی خاورشناسان دوره: 5، شماره: 9
15 بررسی مسئله تحریف قرآن در دائره المعارف قرآن لایدن (دریافت مقاله) نشریه قرآن پژوهی خاورشناسان دوره: 3، شماره: 5
16 بررسی مقاله «الرقیم والرقود» (دریافت مقاله) نشریه قرآن پژوهی خاورشناسان دوره: 6، شماره: 10
17 بررسی مقاله «ربا» در دائره المعارف قرآن لایدن (دریافت مقاله) نشریه قرآن پژوهی خاورشناسان دوره: 9، شماره: 17
18 بررسی مقاله «نقد حدیث» رابسون در دایره المعارف اسلام (دریافت مقاله) نشریه قرآن پژوهی خاورشناسان دوره: 9، شماره: 16
19 بررسی مهم ترین مبانی قرآن پژوهی مستشرقان (با تاکید بر قرآن پژوهان آمریکایی) (دریافت مقاله) نشریه قرآن پژوهی خاورشناسان دوره: 15، شماره: 28
20 بررسی و نقد مقاله زنان و قرآن (دریافت مقاله) نشریه قرآن پژوهی خاورشناسان دوره: 3، شماره: 5
21 پیدایش حیات در زمین از منظر قرآن و علم (دریافت مقاله) دوفصلنامه قرآن و علم دوره: 15، شماره: 28
22 تاثیر پذیری عبد الکریم سروش از مستشرقان (دریافت مقاله) نشریه قرآن پژوهی خاورشناسان دوره: 3، شماره: 4
23 تاثیر شان نزول در برداشت های فقهی- تفسیری از آیات ازدواج (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تفسیر تطبیقی دوره: 2، شماره: 4
24 تاریخگذاری آیات قرآن از نگاه ریچارد بل و... (دریافت مقاله) نشریه قرآن پژوهی خاورشناسان دوره: 1، شماره: 1
25 تبیین دیدگاه مستشرقان «درباره گسستگی آیات قرآن» و نقد آن (دریافت مقاله) نشریه قرآن پژوهی خاورشناسان دوره: 17، شماره: 32
26 تحلیل آسیب شناختی حدیث «عشره مبشره» (دریافت مقاله) پژوهش نامه علوم حدیث تطبیقی دوره: 8، شماره: 14
27 تحلیل و بررسی تدوین حدیث از نگاه جی. رابسون در دایره المعارف اسلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه حدیث پژوهی دوره: 2، شماره: 2
28 تفسیر آیه یازدهم سوره رعد از نگاه مفسران فریقین (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تفسیر تطبیقی دوره: 7، شماره: 14
29 تفسیر قرآن در دوره جدید و معاصر (دریافت مقاله) نشریه قرآن پژوهی خاورشناسان دوره: 2، شماره: 2
30 حج از نگاه مستشرقان (با تاکید بر دائره المعارف قرآن لایدن) (دریافت مقاله) مجله میقات حج دوره: 26، شماره: 101
31 خاورشناسان و شبهه سرقت ادبی در قرآن (دریافت مقاله) نشریه قرآن پژوهی خاورشناسان دوره: 14، شماره: 26
32 درآمدی بر برخی از مهمترین روشهای قرآنپژوهی مستشرقان (با تاکید بر حوزه ایالات متحده آمریکا) (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 18، شماره: 33
33 سبک زندگی اسلامی و غربی؛ مبانی و رویکردها (دریافت مقاله) دوفصلنامه قرآن و علم دوره: 14، شماره: 27
34 شکل و ساختار قرآن (دریافت مقاله) نشریه قرآن پژوهی خاورشناسان دوره: 2، شماره: 3
35 شگفتیهای آفرینش شتر از منظر قرآن و علم (دریافت مقاله) دوفصلنامه قرآن و علم دوره: 9، شماره: 16
36 عالمان شیعه و تاریخ قرآن از دیدگاه مستشرقان (دریافت مقاله) نشریه قرآن پژوهی خاورشناسان دوره: 12، شماره: 23
37 عوامل و راهکارهای معنادار سازی زندگی از نگاه احادیث اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات حدیث پژوهی دوره: 3، شماره: 5
38 مبانی قرائی تفسیر (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرائت قرآن دوره: 7، شماره: 12
39 معناشناسی تاریخی واژگان قرآنی: تحلیلی بر انواع دگردیسی و تاثیر آن بر فرآیند تفسیر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم قرآنی دوره: 10، شماره: 38
40 مولفه های زیبایی در تعابیر قرآنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی آرایه های ادبی قرآن دوره: 1، شماره: 2
41 مولفه های زیبایی در تعابیر قرآنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی آرایه های ادبی قرآن دوره: 1، شماره: 3
42 نظام کیهانی و برهان نظم از نگاه قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه قرآن و علم دوره: 6، شماره: 10
43 نقد برداشت ماسیمو کامپانینی از آیات قرآن (دریافت مقاله) نشریه قرآن پژوهی خاورشناسان دوره: 14، شماره: 27
44 نقد دیدگاه مستشرقان در مورد تاثیرپذیری قرآن از اشعار عصر نزول (دریافت مقاله) نشریه قرآن پژوهی خاورشناسان دوره: 11، شماره: 20
45 نقد نظریه برخی مستشرقان در جدا انگاری قرآن و علم (دریافت مقاله) نشریه قرآن پژوهی خاورشناسان دوره: 8، شماره: 15
46 نقد نظریه خاورشناسان درباره تاثیرپذیری قرآن از فرهنگ زمانه (دریافت مقاله) نشریه قرآن پژوهی خاورشناسان دوره: 15، شماره: 29
47 نقد و بررسی دیدگاه های گلدزیهر پیرامون سبک تفسیری شیعه (دریافت مقاله) نشریه قرآن پژوهی خاورشناسان دوره: 8، شماره: 14
48 نقد و بررسی کاربرد واژه «کتاب» در آیات قرآن از نگاه مستشرقان (دریافت مقاله) نشریه قرآن پژوهی خاورشناسان دوره: 2، شماره: 2
49 نقد و بررسی مقاله «کیهان شناسی» دایره المعارف لایدن (دریافت مقاله) نشریه قرآن پژوهی خاورشناسان دوره: 5، شماره: 8
50 نقدی بر تاریخ گذاری قرآن از دیدگاه برخی خاورشناسان (دریافت مقاله) فصلنامه مشکوه دوره: 24، شماره: 1
51 نقش انقلاب اسلامی در گسترش پژوهش های استشراق شناسی (دریافت مقاله) نشریه قرآن پژوهی خاورشناسان دوره: 13، شماره: 25
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ابعاد شخصیتی امام علی (علیه السلام) از دیدگاه مستشرقان (دریافت مقاله) کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمؤمنین علی(ع)