دکتر سیدمجتبی رضوی اصیل

دکتر سیدمجتبی رضوی اصیل دانش آموخته دکتری تفسیر تطبیقی جامعه المصطفی العالمیه

دکتر سیدمجتبی رضوی اصیل

Dr. Seyed Mojtaba Razavi Asil

دانش آموخته دکتری تفسیر تطبیقی جامعه المصطفی العالمیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.