دکتر حسین مقصودی

دکتر حسین مقصودی Biosystems Engineering Department, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.

دکتر حسین مقصودی

Dr. Hossein Maghsoudi

Biosystems Engineering Department, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.