دکتر حوریه حسینی اکبرنژاد

دکتر حوریه حسینی اکبرنژاد استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حوریه حسینی اکبرنژاد

Dr. Hoorieh Hosseini Akbarnejad

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 افول دکترین نامحدود بودن اختیارات شورای امنیت در آئینه عروج دیوان دادگستری اروپا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 2، شماره: 2
2 جنگ علیه حقوق جنگ: ارزیابی نبرد ۲۲ روزه غزه از نگاه حقوق بین الملل بشردوستانه (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 26، شماره: 40
3 دکترین «حمایت برابر»: تزلزل در اصل «تفکیک» در نظام مسوولیت بین المللی سازمان ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 22، شماره: 70
4 مقابله با گرسنگی در نظام حقوق بین الملل: از نقض حقوق بشر تا جنایت بین المللی (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 38، شماره: 65
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 راهبردهای جنسیت محور در توسعه پایدار با هدف تحکیم خانواده و توان افزایی زنان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار