پروفسور محمدکاظم کهدویی

پروفسور محمدکاظم کهدویی

پروفسور محمدکاظم کهدویی

Prof. Mohammadkazem Kahdouei

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزه های سلوک در مثنوی مولوی و بازتاب آنها در مثنویهای سلطان ولد (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 19، شماره: 38
2 بازتاب تاویلهای قرآنی مثنوی مولوی در مثنوی های سلطان ولد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 5، شماره: 4
3 بررسی سلوک عرفانی در مثنوی مولوی و مثنوی های سلطان ولد (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 19، شماره: 36
4 بررسی و تطبیق گزاره های چند معراج نامهکهن و مقایسه آنها با معراج نامه شفیعی کدکنی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 43، شماره: 1
5 پارسی گویان ایرانی در دوره حکومت قطبشاهیان و عادلشاهیان (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 8، شماره: 14
6 پژوهشی در اندیشه های برهان الدین محقق ترمذی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 16، شماره: 64
7 پژوهشی در زندگانی، آثار و اندیشه جمالی تبریزی (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 20، شماره: 43
8 پژوهشی در مهمترین مفاهیم عرفانی معارف سلطان ولد با نگاهی به اندیشه های مولوی (دریافت مقاله) مجله عرفانیات در ادب فارسی دوره: 7، شماره: 28
9 پیکرگردانی در منظومه‌های فارسی حماسة رامایانا (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 51، شماره: 2
10 پیوندهای فکری مولانا جلال الدین و سلطان ولد در عرصه تاویل احادیث مطالعه موردی: مثنوی مولانا و مثنوی های سلطان ولد (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 26، شماره: 85
11 تجلی اشعار حافظ در دیوان غلام (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 2، شماره: 3
12 تجلی نیچه در هیئت پیرمرد خنزر پنزری (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 11، شماره: 31
13 تحقیقی درباره شخصیت و مقام شاعری غنیمت کنجاهی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 40، شماره: 3
14 تحلیل ژرف ساخت گونه ی عشق و پیوند در حماسه (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 6، شماره: 4
15 تحلیل و بررسی تضاد و تناقض در شعر انوری ابیوردی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 9، شماره: 28
16 جایگاه دل در اشعار عرفانی مهدی الهی قمشه ای (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 9، شماره: 32
17 جستاری در کارکرد نمادین رنگ و انواع دلالت های آن در شعر کودک و نوجوان دهه ی شصت تا هشتاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک دوره: 13، شماره: 1
18 جلوه های عرفان نظری در حماسه های منظوم فارسی رامایانا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 9، شماره: 33
19 خداوند در رویاهای عارفان (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 2، شماره: 3
20 خوشحال خان ختک، پشتون پارسی گوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 2، شماره: 3
21 رمز گشایی قصه سلامان و ابسال حنین بن اسحاق بر اساس کهن الگوهای یونگ (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 1، شماره: 1
22 زبان فارسی و روابط فرهنگی ایران و بنگلادش (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 1، شماره: 1
23 سلوک عرفانی در اشعار فارسی چندربهان برهمن (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 3، شماره: 5
24 شناسنامه علمی شماره۲۳۵ (دریافت مقاله) دوفصنامه زبان و ادب فارسی دوره: 70، شماره: 235
25 صرف پارسی یکی از کهن ترین کتابهای چاپی دستور زبان فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 11، شماره: 20
26 کاربرد لغز و معما در شعر مجد همگر (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 22، شماره: 50
27 کانی شناسی(جواهرشناسی) در دیوان انوری (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 18، شماره: 34
28 مـاه دیـدارِ فرّخ پسر (پژوهشی دیگر پیرامون مادر سیاوش) (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات پهلوانی دوره: 1، شماره: 1
29 متن‌شناسی نسخه‌ی خطّی حماسه‌ی قِران حبشی به روایت ابوطاهر طرسوسی (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 6، شماره: 4
30 محب مجنون سمنون (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 3، شماره: 6
31 معرفی نسخة فارسی حماسة منثور بطّال‌نامه و برخی ویژگی‌های آن (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 9، شماره: 2
32 مقایسه طلسم حیرت بیدل با سفرنامه روح از فضولی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 7، شماره: 13
33 مقایسه و تحلیلی بر سخنان ادیسه و رستم در بحبوحه ی مواقع (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 9، شماره: 30
34 نگاه شاعرانه رودکی و ابو نواس به خمریات (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 2، شماره: 4
35 نگاهی به مفهوم عرفانی «فتوح» نزد صوفیه (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 12، شماره: 23
36 نگرشی به شخصیت زن در تاریخ بیهقی و جهان گشای جوینی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 2، شماره: 4
37 وجوه اشتراک اسطوره های هند و یونان (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 11، شماره: 44
38 وصف در خداوندنامه صبای کاشانی (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 21، شماره: 46
39 ولایت در اندیشه شمس تبریزی و بازتاب آن در آثار سلطان ولد (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 18، شماره: 72
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بدیع معنوی در اشعار آیینی یغمای جندقی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
2 بررسی کهن الگوی آب، خورشید و درخت در شعر کودک و نوجوان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
3 بررسی مضامین فاطمی در اشعار دهه شصت از احمد عزیزی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
4 بررسی و مقایسه همدلی در مدایح جمال الدین اصفهانی و انوری (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی ادبیات: زبان همدلی
5 تأثیر شعر در دگرگونی احوال و تصمی مگیری افراد (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی
6 تحلیل شخصیت ها و شخصیت پردازی در رمان نوجوانان کوچه صمصام (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
7 جایگاه تاریخ بیهقی در گروه های فارسی بنگلادش (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی(۱۴۰۱)
8 جستاری در ویژگی های تمثیلهای منظوم کودک و نوجوان (درونمایه، ساختار و نحوه بیان پیام) (دریافت مقاله) نخسیتن همایش ملی تحقیقات ادبی با رویکرد مطالعات تطبیقی
9 شخصیت ها و شخصیت پردازی در رمان آوازهایم برای تو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات
10 شگردهای قافیه پردازی در مهر و نگار جمالی تبریزی (دریافت مقاله) نخسیتن همایش ملی تحقیقات ادبی با رویکرد مطالعات تطبیقی
11 مولانا از مرتبه عاشقی تا مقام معشوقی (دریافت مقاله) سومین همایش متن پژوهی ادبی (نگاهی تازه به آثار مولانا)
12 نقد و بررسی و طبقه بندی مرام اهل فتوت در رساله قشیریه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن
13 وجوه تشابه عیدهای ایرانی و چینی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
14 همدلی در اشعار انوری (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی ادبیات: زبان همدلی