دکتر ایمان حلوایی

دکتر ایمان حلوایی استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر ایمان حلوایی

Dr. Iman Halvaei

استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Effect of prenatal methamphetamine administration during gestational days on mice (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 13، شماره: 1
2 Effects of ascorbic acid on sperm motility, viability, acrosome reaction and DNA integrity in teratozoospermic samples (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 12، شماره: 2
3 Evaluating the role of silver nanoparticles on acrosomal reaction and spermatogenic cells in rat (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 11، شماره: 5
4 Formation of organoid-like structures in the decellularized rat testis (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 24، شماره: 11
5 Impairment of sperm efficiency in mice following short-term nano-titanium dioxide exposure: An experimental study (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 19، شماره: 12
6 Laser assisted zona hatching does not improve live birth rate in patients undergoing their first ICSI cycles (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 11، شماره: 12
7 Seminal bacterial contaminations: Probable factor in unexplained recurrent pregnancy loss (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 11، شماره: 11
8 The comparison of anxiety and depression rate between medical staff of infertility centers and obstetrics and gynecology centers of Yazd, Shiraz, Isfahan and Kerman hospitals (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 12، شماره: 3
9 The exact synchronization timing between the cleavage embryo stage and duration of progesterone therapy improved pregnancy rates in frozen embryo transfer cycles: a retrospective study (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 19، شماره: 3
10 The Impact of COVID-۱۹ (SARS-CoV-۲) Virus Infection on the Endocrine System: A Review Study (دریافت مقاله) مجله بیماری و تشخیص دوره: 11، شماره: 4
11 The role of growth factors in human sperm parameters: A review of in vitro studies (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 20، شماره: 10
12 The role of ventilation mode using a laryngeal maskairway during gynecological laparoscopy on lungmechanics, hemodynamic response and blood gasanalysis (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 14، شماره: 12
13 بررسی آلودگی باکتریایی در مایع منی مردان با علت ناباروری نامشخص (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 8، شماره: 5
14 تاثیر داروی پنتوکسی فیلین بر پارامترها وساختار DNA اسپرم انسانی، در محیط آزمایشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 5، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Cycles with one retrieved oocyte; does it matter (دریافت مقاله) سومین کنگره بین‌المللی تولیدمثل
2 Numerical simulation of two-stage sperm separation in a microfluidic chip (دریافت مقاله) سی امین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
3 بررسی عددی تاثیر پارامترهای هندسی و موجی دم یک میکروشناگر بر حرکت آن (دریافت مقاله) سی امین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
4 بررسی عددی شنای هماهنگ میکروشناگران به روش المان محدود (دریافت مقاله) سی امین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران