دکتر اکبر حیدری

دکتر اکبر حیدری استاد دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس

دکتر اکبر حیدری

Dr. Akbar Heydari

استاد دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 جذب فلز سنگین جیوه از محلول های آبی به وسیله نانوذرات مغناطیسی عامل دار شده با آمین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A magnetically recoverable copper-salen complex as a nano-catalytic system for amine protection via acetylation reaction using thioacetic acid (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران
2 آمید شدن اکسایشی بنزیل الکل با استفاده از N- متیل پیریدینیوم یدید به عنوان کاتالیزور همگن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
3 آنالیز محصولات هیدرولیز شده نشاسته بوسیله آنزیم آمیلاز اسیدوفیل استخراج شده از باکتری جدید sp. DR90 Bacillusو بررسی تاثیر مایعات یونی بر روی فعالیت آن (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
4 ارزیابی اثر حلال های فرا زودگداز بر پایه کولین کلراید و گلیسرول بر آنزیم آلفاآمیلاز ترموفیل BLA (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
5 Copper oxide supported on magnetic nanoparticles (CuO@γ-Fe2O3) for addition of amines to carbodiimides toward synthesis of guanidines (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
6 Copper supported on citric acid modified magnetite nanoparticles as a novel superparamagnetic nanocatalyst for nitro reduction (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
7 Copper-Amino Groups Complex Supported on Silica Coated Magnetite Nanoparticles: Efficient Catalyst for Oxidative Amidation of Methyl Arenes (دریافت مقاله) بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران
8 Copper‐cysteine coated on magnetic layered double hydroxide nanoparticles: A new convenient catalysis system to click chemistry reaction in choline azide (دریافت مقاله) دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران
9 Design and preparation of easily recycled Fe3O4@SiO2@layered Zinc hydroxide as a highly efficient heterogeneous catalyst in Aza-Michael Addition (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران
10 Erbium-Organic Framework as Heterogeneous Lewis Acid Catalysis for Hantzsch Coupling and Tetrahydro-4H-Chromene Synthesis (دریافت مقاله) بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران
11 Fe3O4@ Phenyl phosphate creatine nanoparticles: A new convenient catalysis system to Aza-Michael reaction (دریافت مقاله) دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران
12 Formic acid catalyzed One-pot synthesis of α‑aminophosphonates: an efficient, inexpensive and environmentally friendly organocatalyst (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
13 Imidazole-aryl coupling reaction via C−H bond activation catalyzed by palladium supported on magnetic reduced graphene oxide in deep eutectic solvent (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران
14 Magnetic Nanoparticles-Supported CuI-Caffeine: ARecyclable and Ecofriendly Catalyst for Green Synthesis of 1,2,3-Triazols from Organic Halides (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
15 Mild and eco‐friendly chemoselective acylation of amines in aqueous medium using superparamagnetic nanoparticles as a highly efficient and recyclable catalyst (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
16 Oxidative amidation of benzyl alcohol, benzaldhyde, benzoic acid styrene and phenyl acetylene catalyzed by HKUST-1 (دریافت مقاله) بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران
17 OXIDATIVE ESTERIFICATION OF TOLUENE WITH RECOVERABLE COPPER MAGNETIC NANOPARTICLES IN PRESENCE OF 1,3-DARBONYL COMPOUNDS (دریافت مقاله) اولین همایش سالانه شیمی و مهندسی شیمی ایران
18 Terbium–organic framework as heterogeneous Lewis acid catalyst for β aminoalcohol synthesis: Efficient, reusable and green catalytic method (دریافت مقاله) بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران
19 The effect of chirality of adjacent atoms of the carbene carbon of NHC organocatalyst on the stereoselectivity of the nucleophilic addition: a computational study (دریافت مقاله) دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران
20 Uperparamagnetic Fe(OH)3@Fe3O4 nanoparticles: An efficient and recoverable catalyst for tandem oxidative amidation of alcohols with amine hydrochloride salts (دریافت مقاله) بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران
21 بررسی نقش آموزش و پرورش و تربیت معلم در اصلاح الگوهای مصرف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی
22 تاثیر عضویت درشبکه های اجتماعی مجازی بر شادکامی دانش آموزان تیزهوشان دوره اول متوسطه شهرزنجان (دریافت مقاله) کنفرانس منطقه ای فرهنگ مطالعه و کتابخوانی آسیب شناسی و راهکارها
23 قهرمانان و معلمان ورزش به عنوان الگوهای رفتاری دانش آموزان در دوران همه گیری ویروس کرونا (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دستاوردهای ورزش دانش آموزی
24 کاربرد اقدام پژوهی معلمان در مورد استفاده از بازیهای آموزشی برای ایجاد درک (TGFU) در درس تربیت بدنی:مضامینی برای دوران همه گیری کرونا (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دستاوردهای ورزش دانش آموزی
25 مروری اجمالی بر چند بعدی بودن مسئله استعدادیابی در فوتبال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
26 مروری بر کاربرد حلال های یوتکتیک در فرآیند تولید و خالص سازی بیودیزل (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت
27 مطالعه اکتشافی- توصیفی از نقش کسب و کار خانگی زنان در شکل گیری خانواده نمونه و با نشاط: تحقیق کیفی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای تولید ملی،حمایت از کار سرمایه ایرانی
28 نقش آموزش و پرورش در اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی
29 نقش بشردوستانه و مسئولیت اجتماعی ورزشکاران شاخص در شبکه های اجتماعی در طول دوره همه گیری ویروس کرونا در رفع نیازهای تحصیلی دانش اموزان مناطق محروم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دستاوردهای ورزش دانش آموزی
30 نقش دانشگاه فرهنگیان (تربیت معلم) درتحقق اهداف اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی
31 نقش دانشگاه فرهنگیان ودانشجو معلمان در توسعه مهارت کار آفرینی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی
32 نقش فرهنگ مدیریت جهادی در تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی:چالش ها و ارائه راهکارهایی بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری (دریافت مقاله) همایش منطقه ای تولید ملی،حمایت از کار سرمایه ایرانی
33 نقش منابع انسانی دررویکرد استعدادیابی و پرورش استعداد ورزشی:مطالعه تطبیقی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی