دکتر حسن حیدری

دکتر حسن حیدری استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حسن حیدری

Dr. Hassan Heydari

استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بازده بخش سوداگری بر تورم در اقتصاد ایران: مدل TVP-FAVAR (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 15، شماره: 57
2 ادوار استرس مالی و پیامدهای آن بر رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 18، شماره: 1
3 ارزیابی تاثیر غیرمستقیم سیاست پولی بر عرضه ی تسهیلات بانکی از طریق ویژگی های ترازنامه ای بانک های دولتی و غیردولتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 1، شماره: 2
4 ارزیابی چگونگی تجمیع و یا تفکیک صندوق های بیمه بازنشستگی در ایران و تاثیر آن بر افزایش کارایی این صندوق ها (افزایش جریان درآمدی آن ها) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 9، شماره: 1
5 استرس مالی و رشد بخش های اقتصاد ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران دوره: 8، شماره: 2
6 برآورد تاثیر تغییرات نرخ ارز بر شاخص قیمت تولیدکننده در بخش‌های عمده اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 9، شماره: 35
7 برآورد شدت اشتغال ناشی از رشد اقتصادی در بخش صنعت ایران به تفکیک سطوح مختلف تحصیلات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی دوره: 3، شماره: 10
8 برآورد نرخ تنزیل مبتنی بر نرخ خطر برای ایران و چند کشور منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 13، شماره: 38
9 بررسی اثر آزادی پولی و مالی بر شفافیت سیاست پولی در کشورهای کم درآمد، با درآمد متوسط و پردرآمد (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 3، شماره: 4
10 بررسی اثرات متغیر زمانی تعیین کننده های تورم: مدل های فضا حالت (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 9، شماره: 30
11 بررسی رابطه ی نرخ سود سپرده های بانکی و قیمت مسکن در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 45، شماره: 3
12 بررسی رابطه‎ی بین نرخ بازده مورد انتظار و ریسک نظام مند (بتا) در چهار طبقه ی دارایی عمده در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 44، شماره: 4
13 بررسی عوامل موثر بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در ایران با استفاده از روش همجمعی یوهانسن (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 24، شماره: 89
14 بررسی عوامل موثر بر شدت هزینه های تحقیق و توسعه در کارگاه های صنعتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 18، شماره: 71
15 بررسی نقش مخارج R&D در نرخ رشد اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 3، شماره: 8
16 پیچیدگی اقتصادی و عوامل نهادی (مقایسه میان کشورهای توسعه یافته، نوظهور و درحال توسعه) (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 3، شماره: 3
17 تجزیه و تحلیل آثار سیاست اعتباری بر سرمایهگذاری زیربخشهای اقتصاد ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 20، شماره: 80
18 تجزیه و تحلیل ماندگاری صادرات صنایع لاستیک و پلاستیک (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 21، شماره: 84
19 تحلیل انتقادی کتاب تحلیل اقتصاد خرد (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 21، شماره: 4
20 تحلیل تاثیر تکانه های سیاست پولی انبساطی بر حساب جریان وجوه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 58، شماره: 3
21 تغییرات نرخ ارز و اثر آن بر زنجیره قیمتها در ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 19، شماره: 74
22 توسعۀ بخش بانکی، ساختار سرمایه و عملکرد بنگاه‌های غیر‌مالی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 5، شماره: 2
23 طراحی یک الگوی خودتوضیح برداری عاملی تعمیم‌یافته (FAVAR) برای اقتصاد ایران با تاکید بر شوک‌های نفتی و پولی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 9، شماره: 34
24 محاسبه کارایی هزینه بخش بانکی در ایران و ارزیابی اثر عملکرد بازاریابی بانک ها بر آن (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 6، شماره: 1
25 نظام ملی نوآوری به عنوان چارچوبی برای تحلیل و نواوری:رویکردی نظری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 9، شماره: 33
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Analyzing Relative Importance of Doing business, Economic Freedom, and Competitiveness in increasing the share of High-tech Export: Lessons for Iran (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی صنایع، اقتصاد و مدیریت
2 بررسی عوامل تاثیرگذار بر عرضه مسکن در ایران : با روش GMM (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه کسب و کار