دکتر عباس حیدری

دکتر عباس حیدری دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر عباس حیدری

Dr. Abbas Heydari

دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.