دکتر احمدعلی خائف الهی

دکتر احمدعلی خائف الهی دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

دکتر احمدعلی خائف الهی

Dr. Ahmad ali Khaefelahi

دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Attraction–Selection–Attrition Theory in the Public Organization: The Effects of Personality Traits on Psychological Ownership with Regard to the Mediating Role of Emotional Intelligence (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 11، شماره: 2
2 آسیب های اجتماعی جامعه دینی و شیوه های برون رفت از آن (دریافت مقاله) فصلنامه سفینه دوره: 11، شماره: 43
3 بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن متغیرهای میانجی تعهد سازمانی و کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: شرکت فولاد مبارکه اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 5، شماره: 4
4 بررسی و تحلیل ارزش های خدمات عمومی در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 13، شماره: 1
5 پیش آیندها و پس آیندهای خط مشی بازاری در آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 13، شماره: 1
6 تاب آوری سازمانی و عملکرد کارکنان در سازمان امور مالیاتی کشور: نقش میانجی سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 18، شماره: 75
7 تاثیر تغییر ویژگیهای شخصیتی مدیران عالی سازمان بر جو سازمانی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 11، شماره: 2
8 تاثیر رهبری خدمت گزار بر اثر بخشی پیروی با استفاده از سیستم معادلات همزمان (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 2، شماره: 2
9 تبیین اولویت های تشویقی کارکنان: آیا تفاوتی بین بخش خصوصی و دولتی وجود دارد (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 12، شماره: 2
10 تشخیص فرصت های کارآفرینانه در صنعت بیمارستانی (مورد مطالعه: بیمارستان دکتر شریعتی) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 12
11 چالش های فرهنگی مدیریت توسعه در ایران: پژوهش ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 9، شماره: 29
12 رفتارهای منافقانه در ارتباطات بین فردی سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 4، شماره: 1
13 روش شناسی پژوهشی رئالیسم انتقادی؛ فهم مبانی، فرایند و اسلوب اجرا (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 26، شماره: 102
14 ساخت و اعتبار سنجی مدل مدیریت عملکرد منابع انسانی همراستا با اهداف سازمانی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 11، شماره: 39
15 شناخت شرایط موثر محیطی در ارزشیابی عملکرد وزیران با روش فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 10، شماره: 2
16 شناسایی عوامل کلیدی موفقیت پیاده سازی نظام تحلیل سرمایه انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 13، شماره: 3
17 شناسایی عوامل کلیدی موفقیت پیاده سازی نظام تحلیل سرمایه انسانی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 13، شماره: 3
18 شناسایی و پیاده سازی شاخص های عملکردی با رویکرد مکالمات و متد سقراطی: کاربست یک مطالعه شبه تجربی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 16، شماره: 60
19 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر عملکرد ارزش محور منابع انسانی در بخش دولتیبا رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 5، شماره: 3
20 طراحی الگوی ارزیابی عملکرد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 15، شماره: 1
21 طراحی الگوی جامع سنجش اسکیزوفرنی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 4، شماره: 2
22 طراحی الگوی نقش‌های وزرا با روش فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 8، شماره: 31
23 طراحی راهبرد های توسعه منابع انسانی بومی به تفکیک وضعیت استخدامی کارکنان (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 9، شماره: 3
24 طراحی راهبرد های توسعه منابع انسانی بومی به تفکیک وضعیت استخدامی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 9، شماره: 3
25 طراحی سنجه اندازه گیری ابعاد نرم پایایی سازمانی: پژوهش ترکیبی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 13، شماره: 1
26 طراحی مدل فرایند شکل گیری فرهنگ قوی کش و ضعیف پرور در بنیاد شهید و امور ایثارگران (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 8، شماره: 4
27 طراحی مدل کیفیت روابط مدیر-کارمند در سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 12، شماره: 3
28 طراحی نظام انگیزه ی خدمت رسانی عمومی در بخش دولتی ایران با رویکرد خبره محور تفسیری (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 9، شماره: 32
29 طراحی نظام جبران خدمات در سازمان های دانش بنیان با رویکرد مدل سازی ساختاری – تفسیری (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 3، شماره: 2
30 طراحی و واکاوی مدل فرهنگ خدمت عمومی در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 14، شماره: 3
31 فهم جوهره تجربه بازنشستگی کارکنان در بخش دولتی؛ پژوهشی پدیدارشناسانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 6، شماره: 2
32 فهم فرآیند شکل گیری ایمنی روانی در مدیران مطالعه ای بر اساس راهبرد داده بنیاد گلیزر (مورد مطالعه یکی از صنایع خودروسازی ایران) (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 9، شماره: 1
33 کاربرد نظریه های خودمختاری، رفتار برنامه ریزی شده و کنش عقلایی در قصد خرید آنلاین (مورد مطالعه؛ تارنمای شرکت مسافربری رویال سفر ایرانیان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 2، شماره: 2
34 کاهش اهمال کاری کارکنان با گونه شناسی مزاج (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 11، شماره: 1
35 مدل ساختاری فرایند توانمند‌سازی منابع انسانی دانش‌بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 30، شماره: 3
36 مدل شایستگی مدیران دولتی ایران ( بر اساس صحیفه امام (ره)) رویکرد استراتژی تئوری داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 3، شماره: 8
37 مدیریت استعدادها: تبیین نقش رهبری اصیل (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 6، شماره: 23
38 مطالعه رابطه بین اعتیاد به کار و رفتار شهروندی سازمانی ( مورد مطالعه: پرستاران شهر تهران) (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 4، شماره: 7
39 معیارهای انتخاب کارکنان در محیط فازی روش رتبه بندی توسط نزدیک به راه حل آرمانی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 4، شماره: 1
40 موانع سازمان دهی اثربخش کانون های تفکر راهبردی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 1، شماره: 1
41 نقدی بر رویکرد رهبری در غرب بر اساس مبانی فکری علامه طباطبایی (ره) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 2
42 نقش انگیزه خدمت عمومی در ارتقاء عملکرد شغلی باتوجه به نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان اداره کل امور مالیاتی شهر کرج) (دریافت مقاله) فصلنامه اکتشاف و پردازش هوشمند دانش دوره: 1، شماره: 3
43 نقش انگیزه خدمت عمومی در ارتقاء عملکرد شغلی باتوجه به نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان اداره کل امور مالیاتی شهر کرج) (دریافت مقاله) فصلنامه اکتشاف و پردازش هوشمند دانش دوره: 2، شماره: 4
44 واکاوی ابعاد نرم پایایی سازمانی در سازمان های دولتی: پژوهشی کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 6، شماره: 2
45 واکاوی تطورسازه توانمندسازی در ایران با رویکرد میان رشته ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 10، شماره: 1
46 واکاوی دلایل و عوامل چسبندگی شغلی: پژوهشی آمیخته (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 10، شماره: 3
47 واکاوی راهبردهای سازمان های دولتی ایران برای ایجاد تاب آوری در کارکنان در دوران همه گیری کووید ۱۹: پژوهشی کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 4، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه الگوی فرآیندی خلق دانش سازمانی: تبیین نقش اعتماد در خلق دانش سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش
2 اعمال مدیریت استراتژیک و ارتباط آن با بهبود خلاقیت کارکنان معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
3 بررسی تاثیر بکارگیری مدل استخدام مبتنی بر داده کاوی بر نرخ جابجایی کارکنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس داده کاوی ایران
4 بررسی نقش فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی بمنظور کسب مزیت رقابتی برای سازمان ها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
5 تاثیر عدالت ادراک شده بر خودکارآمدی کارکنان( بیمارستان های شهرستان میاندوآب) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علوم مدیریتی ایران (با رویکرد نوآوری های مدیریتی)
6 تاثیر ممیزی مدیریت منابع انسانی بر سودآوری سازمانی در صنعت سیمان ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
7 تبیین الگوی مدیریت رفتار سازمانی و تأثیر آن بر عملکرد کارشناسان وزارت نیرو (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق
8 تحقق خودآگاهی: مقایسه دیدگاه اوولیو و گاردنر و علامه طباطبایی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
9 تعیین رابطه تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
10 چگونه مدیریت استراتژیک منابع انسانی از طریق کسب مزیت رقابتی و بازارمحوری به ارتقای عملکرد سازمانی منجر می شود؟ (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
11 رابطه دیالکتیک تفکر استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
12 عوامل موثر بر تعهد سازمانی کارمندان دانشگاه تربیت مدرس (دریافت مقاله) اولین همایش داخلی مدیریت و حسابداری
13 کاوش سیاه چاله ها در سازمان های مجازی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت