آقای حجة الاسلام محمدجواد ارسطا

حجة الاسلام محمدجواد ارسطا استادیار دانشگاه تهران

آقای حجة الاسلام محمدجواد ارسطا

Mohamad Javad Arasta

استادیار دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای حجة الاسلام محمدجواد ارسطا در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه فقه حکومتی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 زعامت سیاسی فقیه در اندیشه مرحوم آیتالله خویی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه حکومتی دوره: 2، شماره: 3
2 قاعده عدم ولایت (بخش اول) (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه حکومتی دوره: 2، شماره: 3