دکتر حسن خالقی

دکتر حسن خالقی دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حسن خالقی

Dr. Hasan Khaleghi

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اندازه گیری ثابت هال در نیمرسانای گالیوم آرسناید آلاییده با Cr و Fe مورد استفاده در ساخت سنسورهای پیشرفته (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مکانیک و ارتعاشات دوره: 9، شماره: 3
2 تحلیل دینامیکی شکست قطرات اسپری سوخت و بهبود مدل شکست تشابهی تیلور باتوجه به اثرات نسبت چگالی دو فاز (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 2، شماره: 2
3 ترابرد الکترونی و رسانندگی الکتریکی حاملین بار درتک بلورهای GaAs از نوع P در محدوده ی دمایی(400-100) درجه ی کلوین (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مکانیک و ارتعاشات دوره: 9، شماره: 1
4 تعمیم یک روش «آپ ویند» به نواحی زیر صوت در حل معادلات سهموی شده ناویر - استوکس (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 22، شماره: 1
5 تعمیم یک روش «آپ ویند» به نواحی زیر صوت در حل معادلات سهموی شده ناویر - استوکس (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 22، شماره: 1
6 تغییر شکل نیمرخ بستر دریا در مقابل دیواره ساحلی تحت اثر برخورد امواج شکن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 1، شماره: 1
7 توسعه الگوریتم حل عددی مناسب برای رویکرد دوفازی اویلر لاگرانژ به صورت پیوند چهار راهه در شبیه سازی اسپری (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 12، شماره: 4
8 رسانندگی الکتریکی حاملین بار در نیمرسانای گالیوم آرسناید آلاییده با Cr و Co مورد استفاده در سلول های خورشیدی و آشکارسازهای فیبر نوری (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مکانیک و ارتعاشات دوره: 5، شماره: 3
9 شبیه سازی عددی شکست امواج در مقابل دیواره ساحلی با استفاده از روش پروجکشن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 2، شماره: 1
10 طراحی بهینه میکرو مبدل های حرارتی مستطیلی (دریافت مقاله) فصلنامه مکانیک هوافضا دوره: 6، شماره: 2
11 مدل سازی عددی جریان واکنشی آشفته درون ماده متخلخل (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 4
12 مطالعه تحرک پذیری حاملین بار در نیمرسانای گالیوم آرسناید آلاییده با Cr و Co مورد استفاده در سلول های خورشیدی شاتلهای فضایی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مکانیک و ارتعاشات دوره: 4، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر قطر نانوذرات برضریبانتقال حرارت جابه جایی نانوسیال در لوله (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
2 اثر موقعیت بهینه پرده آب بند قائم در کاهش نشت و سرعت جریان در زیر سازه های آبی با استفاده از مدل عددی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
3 ارزیابی مدلهای k-ε خطی و غیرخطی در جریان سه بعدی داخل محفظه مجهز به کاسه پیستون (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
4 Evaluation of PaSR Model in Modeling of Diesel Spray Combustion (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
5 Investigation of an isolated n-heptane droplet evaporation in high pressure nitrogen environment using Eulerian-Lagrangian approach (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
6 SENSITIVITY ANALYSIS OF PBL SCHEMES OF THE WRF-ARW MODEL IN SIMULATING WIND SURFACE OVER PERSIAN GULF (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
7 بررسی آسیب در پلیمرهای تقویت شده با نانولوله کربنی با رویکرد مکانیک آسیب پیوسته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران
8 بررسی الگوی تغییرات سرعت جریان در مقابل دیواره ساحلی با استفاده از شبیه سازی آزمایشگاهی (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
9 بررسی تأثیر نسبت دانسیته بر عدد وبر بحرانی در شکست یک قطره تحت شتاب تکانشی با استفاده از مدل TAB (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
10 بررسی تجربی انتقال حرارت جابجایی نانوسیال آب-اکسیدمسدر ناحیه ورودی لوله (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
11 بررسی عددی اثر پارامترهای فیزیکی لایه نفوذ گاز بر مدیریت حرارت در پیل سوختی پلیمری (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه
12 بررسی عددی نشست ذرات در مدل ساده شده دهان-گلو با رویکرد اولر-لاگرانژ (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
13 بررسی کارامدی فرضیه ی هیدروستاتیک بر پیش بینی عددی سرعت باد و دما با استفاده از مدل RegCM3 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی
14 بررسی مردم شناختی تغییرات فضا ومسکن در شهر کرمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه
15 بهینه سازی نیمرخ دماغه راکت زمین به زمین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس دینامیک شاره ها
16 تاثیر پدیده وزش بر طول نفوذ یک قطره سوخت به داخل محفظه احتراق (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
17 تاثیر توربولانس غیرتعادلی ناشی از اعوجاج سریع جریان داخل سیلندر بر تبخیر اسپری سوخت دیزل (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
18 تاثیر مدل توربولانس k-e غیر خطی بر اسپری در جریان دو فازی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
19 تأثیر مدولاسیون توربولانس بر جریان دو فازی توربولانس گاز- مایع (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
20 تحلیل رژیمهای تبخیر گذرا و دائم برای یک قطره سوخت بیودیزل و مقایسه آن با دیزل معمولی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
21 تحلیل عددی جریان داخل سیلندر در موتورهای احتراق داخلی با استفاده از مدل توربولانسی تنشهای رینولدز ( RSM ) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
22 تحلیل و مدلسازی تأثیر شدت توربولانس جریان خون بر گسیختگی گویچه های قرمز (خونکافت مکانیکی) (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
23 حل عددی معادلات کوپل جریان لایه مرزی تراکمپ ذیر آشفته با استفاده از روشهای تأخیری، تکرار ساده و خطی سازی نیوتن (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
24 ساختار نوین تحقیق در توسعه و ارتقای فن آوری (دریافت مقاله) دومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
25 شبیه سازی عددی جریان های سطح مشترک به روش VOF-PLIC (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
26 شبیه سازی گردابه بزرگ جریان ورودی به سیلندر در موتورهای احتراق داخلی (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
27 کاربردمدلهای توربولانس k−ε غیر خطی و RNG k−ε درموتورهای پیستونی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
28 محاسبه عددی جریان متلاطم بر روی سطوح محدب با استفاده از مدل ASM (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس دینامیک شاره ها
29 مدل سازی دو فازی و غیر هم دمای جریان و انتقال آب در پیل سوختی ازنوع غشاء تبادل پروتون (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
30 مدلسازی خشک کردن یک قطره شیر با روش ردیابی سطح مشترک پوسته خشک-هسته مرطوب (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
31 مدلسازی سه بعدی جریان سیال در محفظه احتراق مجهز به کاسه پیستون امگا شکل (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
32 مدلسازی شکست وبرخورد قطرات در افشانه مایع (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس دینامیک شاره ها
33 مدلسازی عددی انواع جریان جت از طریق حل عددی معادلات ناویر - استوکس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس دینامیک شاره ها
34 مطالعه پارامتری عملکرد پیل سوختی پلیمری با در نظر گرفتن انتقال آب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
35 مطالعه پارامتری و دوفازی شرایط کارکردی یک نمونه پیل سوختی غشا پلیمری با استفاده از مدل سازی عددی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مهندسی مکانیک