دکتر صابر خدابنده

دکتر صابر خدابنده دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر صابر خدابنده

Dr. Saber Khodabandeh

دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر چربی گیاهی جیره غذایی بر ساختار سکوم های گوارشی بچه ماهیان آزاد خزر (Salmo trutta caspius) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 20، شماره: 1
2 اثرات سمیت علف کش آترازین بر لارو ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 7، شماره: 1
3 اثرات هیستوپاتولوژیک کلرید جیوه بر بافت کلیه و روده بچه تاسماهی ایرانی Acipenser persicus (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 21، شماره: 4
4 بررسی برخی اثرات نوکلئوتید جیره بر ساختار زوائد باب المعدی پیلوریک ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius Kessler, ۱۸۷۰) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 20، شماره: 1
5 تاثیر آرتمیا فرانسیسکانا (Artemia franciscana) غنی شده با روغن ماهی و روغن سویا همراه با ویتامین E بر ساختار زوائد پیلوریک در لارو تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 27، شماره: 1
6 تأثیر سطوح مختلف نوکئوتید جیره بر فعالیت تنظیم اسمزی زواید باب المعدی بچه ماهی آزاد خزر (Salmo trutta caspius) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 65، شماره: 4
7 تعیین الگوی پراکنش سلولهای کلراید آبشش در بچه ماهیان دو تابستانه آزاد خزر (Salmo trutta caspius) سازگار با آب شیرین (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 20، شماره: 2
8 تعیین غلظت فلزات کادمیوم و سرب در محصولات آرایشی )کرم ضدآفتاب، رژلب و رنگ مو( (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 6، شماره: 4
9 قابلیت هضم چربی و اسیدهای چرب، ابقاء چربی و عملکرد رشد در ماهی نورس آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) تغذیه شده با سطوح مختلف اسیدهای چرب بلند زنجیره و ویتامین E (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 22، شماره: 3
10 گزارش مشاهده اولین مورد از شانه داران دریای خزر در سال ۱۳۷۸ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 1، شماره: 4
11 مطالعه تغییرات ساختار بافتی روده آزاد ماهی دریای خزر Salmo trutta caspius Kessler,۱۸۷۷ در سطوح مختلف نوکلئوتید جیره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 10، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تجمع وانادیوم بر فعالیت آنزیم Na+,K+-ATPase در مانتل و برانش صدف مروارید سازمحار Pinctada radiate (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
2 استخراج و جدا سازی پپتید های پروتیین هیدرولیز شده عضله خیار دریایی Holothuria parva با استفاده از آنزیم آلکالاز و با روش اولترا فیلتراسیون (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
3 استفاده از کبوتر Columba livia به عنوان گونه ی دیده بان در پایش زیستی بنزوآلفاپایرن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطی
4 انباشتگی جیوه غیر آلی در عضله و روده تاس ماهی ایرانی (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
5 Comparison of antioxidant properties of two herbal carotenoids with crab (Portunus pelagicus) hemolymph (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
6 Structure, ultrastructure, and immunolocalization of Na+, K+-ATPase, and Na+- K+-2Cl--cotransporter in the compound eye of European lobster, Homarus gammarus:In nearly hatched stage (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
7 Ultra structural studies and Na+-K+ ATPase immunolocalization in the antennal glands of the freshwater crayfish Astacus leptodactylus (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم و فنون دریایی
8 بررسی اثر موکوس شقایق دریایی Stichodactyla sp. بر روی انتوژنی و مورفولوژی مراحل مختلف جنینی ماهی گورخری Danio rerio (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
9 بررسی تراکم میکروجلبکهای درون همزیست صفحهی دهانی شقایق دریایی Stichodactyla haddoni در فصل تابستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
10 بررسی خاصیت سیتوتوکسیک پپتیدهای جداسازی شده از پروتیین هیدرولیز شده عضله خیار دریایی Holothuriaparva (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
11 بررسی خاصیت سیتوتوکسیک عصاره تانتاکولی شقایق دریایی Stichodactylahaddoni خلیج فارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
12 بررسی خاصیت ضدانعقادی ترکیبات گلیکوزآمینوگلیکانی غضروف کوسه چانه سفید (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
13 بررسی خاصیت همولیزی موکوس شقایق دریایی Stichodactyla haddoni روی سلولهای خون ماهی گورخری Danio rerio (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
14 بررسی خواص زیست فعال پروتیین هیدرولیز شده سر ماهی هوور مسقطی (دریافت مقاله) همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار
15 بررسی روش های مناسب تشریح، جداسازی و عصاره گیری دستگاه تولید سم حلزون های مخروطی جنس Conus به منظور مطالعه ی فرآیند تولید و بلوغ کونوتوکسین ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
16 تاثیر نفتالین برفعالیت برخی ازآنزیم های شاخص سلامتی درماهی گورخری Danio rerio (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست ایران
17 تغییرات بافتی کلیه در ماهی گورخری Danio rerio تیمار شده با موکوس شقایق دریایی Stichodactyla haddoni (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
18 خواص آنتیاکسیدانی عصارههای خام مخاط و صفحه دهانی شقایق دریایی haddoni Stichodactyla (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
19 عملکرد رشد و پاسخ ایمنی غیر اختصاصی بچه ماهی نورس آزاد دریای خزر (Salmo trutta Caspius) در ارتباط با سطوح مختلف اسیدهای چرب HUFA و ویتامین E جیره (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه و پرورش ماهیان سردآبی
20 مطالعات فراساختاری و مکان یابی آنزیم Na+-k+ATPase در غدد آنتنال خرچنگ آب شیرین Astacus leptodactylus (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم و فنون دریایی
21 مطالعهی بافت شناسی شقایق دریایی Stichodactyla sp. با تاکید بر جلبک درون همزیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
22 مقایسه گلیکوزآمینوگلیکانهای استخراج شده ازقسمتهای مختلف بدن ماهی مرکب Sepia sp. با تاکید بر خاصیت ضدانعقادی آنها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
23 مکان یابی آنزیم Na+-K+ ATPase در کلیه کفال طلایی (Liza auratus) دریای خزر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی
24 میکروپلاستیک و اثر آن بر موجودات دریازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
25 هیدرولیز پروتئین های عضله خیار دریاییHolothuria parva با استفاده از آنزیم آلکالاز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس