دکتر سرور خراشادی

دکتر سرور خراشادی استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سرور خراشادی

Dr. Soror Khorashadi

استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استراتژی نظامی در امپراتوری ساسانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 13، شماره: 3
2 بازنگری دو نظریه از سه گانه پورشریعتی در کتاب: (Decline and Fall of the Sasanian Empire: The Sasanian Parthian Confederacy and the Arab Conquest of Iran) (افول و سقوط شاهنشاهی ساسانی اتحادیه ساسانی_ پارتی و فتح ایران به دست عرب ها) (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 21، شماره: 8
3 پژوهشی در چرایی غیبت اینشوشینک در متون مذهبی باروی تخت جمشید (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 15، شماره: 1
4 نقد کتاب تاریخ اشکانیان در کتاب سالنامه، تاسیت (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 20، شماره: 6
5 نقد کتاب مشاهداتی از ارمنستان باستانی و روابط اشکانیان و رومیان (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 20، شماره: 2
6 نقد و بررسی کتاب جنگجویان سکایی در سیبری باستان A Review of Scythians warriors of ancient Siberia (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 21، شماره: 5
7 نقدی بر کتاب باستان‌شناسی خلیج فارس در دورۀ اشکانی و ساسانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 19، شماره: 4
8 نمود عناصر یونانی در نگارکندهای صخره ای ساسانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای باستانشناسی ایران پیش از اسلام دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 نظام طبقاتی سنگ محک ایران ساسانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران